Wzór pisma o przekazanie akt osobowych nauczyciela

W co trzeciej firmie błędy przy obliczaniu wynagrodzeń wynikają z tego, że kadrowcy nie znają przepisów.Przekazanie przesyłek, o których mowa w ust.. Zobacz jak krok po kroku nauczyciel może zostać przeniesiony do innej szkoły i pobierz niezbędne dokumenty.Przekazanie teczki akt osobowych następuje jedynie w przypadku przeniesienia nauczyciela do innej szkoły - art. 18 Karty Nauczyciela (nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt