Wniosek o przesunięcie terminu poboru gazu wzór

fillup - formalności wypełnione.. ZALOGUJ SIĘ DO PORTALU PRZYŁĄCZENIOWEGO.. 3, pobierane są w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach .Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.. wzór z omówieniem 7.. W umowie przyłączeniowej mam podany termin wykonania przyłącza do 31 października, a ja do 20 paździ…


Czytaj więcej