Decyzja o rozłożeniu na raty opłaty planistycznej

Jak to technicznie rozwiązać?. Przykładem tym można się dowolnie wzorować tworząc swój dokument.. W myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami, opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat.. Należność gminy z tego tytułu podlega .Przykładowe podanie o rozłożenie na raty mandatu, grzywny, zadłużenia lub czesnego.. Opłata adiacencka może być, na wniosek właściciela nieruchomości, rozłożona na raty roczne płatne w okresie do …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt