Kosztorys usług hotelarskich

1 .Interesuje cię turystyka wiejska?. Najważniejsze cechy usługi hotelarskiej 1.4.1. Jedność miejsca produkcji i konsumpcji usługi 1.4.2.. Kosztorys i kalkulacja.. Rozwój i wielkość bazy usługowej hotelarstwa w Polsce 1.5.1.2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U.2001.665), które utraciło moc na podstawie art. 5 ustawy z dnia 5 mar…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt