Wzór rezygnacji z członka komisji rewizyjnej

Składając oświadczenie o rezygnacji należy wyraźnie wskazać, że dotyczy ona funkcji członka zarządu, a nie jedynie danej funkcji w organie spółki - np. prezesa.Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" wykorzystuje na swoich stronach pliki cookie.. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.. Zamknij Więcej informacji.. Obowiązjące wzory protokołów i sprawozdań .. wykaz_nowych_dziak…


Czytaj więcej