Delegacja krajowa wzór excel

Poniższy plik stanowi treść cyfrową.. Pracodawca w pełni pokrył koszt zakwaterowania oraz zapewnił pracownikowi wyżywienie częściowe w postaci 3 śniadań.. Domaga się więc podatku od polisy dotyczącej assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków, OC w życiu prywatnym oraz ubezpieczenia bagażu podróżnego.. Pracownik pobrał zaliczkę w wysokości 200 zł.Skarbówka uważa, że tylko ubezpieczenie kosztów leczenia pracownika w zagranicznej delegacji nie jest jego przychodem.. Pracownik przebywał w dele…


Czytaj więcej