Decyzja w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony

Dz. U. z 2016 r. poz. 1534 z późn.. Wzór decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń osobistych na rzecz obrony, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na rzecz obrony Na podstawie art. 208 ust.. 3.W 2019 roku burmistrz Przasnysza Łukasz Chrostowski wydał 9 decyzji dot.. Decyzje w sprawie świadczeń na rzecz obrony są decyzjami administracyjnymi i…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt