Wzór oświadczenia rodziców opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie: „DO SZKOŁY ZAWSZE ROWEREM" Zgłaszam udział dziecka w konkursie „Do szkoły zawsze rowerem" „Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Nr 133, poz. 883 z późn.. data i miejsce czytelny podpis rodziców .zajęciami w danym dniu, uczeń może być zwolniony z tego obowiązku na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (opiekunów prawnych) złożonego w sekretariacie szkoły i po …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt