List motywacyjny dyrektor żłobka

Bardzo ogólny, przykładowy list.. List motywacyjny do przedszkola lub żłobka, to świetna okazja, aby pokazać swoją energię i entuzjazm.. Z poniższego wzoru można dowolnie korzystać.. Powinieneś je rozbudować.list motywacyjny dyrektora [miejscowość], [data] [imię i nazwisko] [dokładny adres] [kod] [miejscowość] [Nagłówek do adresata listu motywacyjnego: np.Krakowska 111, 34 - 114 Brzeźnica (liczy się data wpływu do Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na sta…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt