Podanie wzór doc

Zrób wrażenie już na wstępie Curriculum Vitae swoim opisem kandydata.. Przeglądasz aktualne oferty pracy, a pośród dostępnych ogłoszeń nie widzisz interesujących ofert zatrudnienia?. Jak napisać wniosek o przerwy na karmienie?. Zgodnie z Kodeksem pracy praca od 4 do 6 godzin dziennie daje możliwość skorzystania z jednej przerwy, a praca powyżej 6 godzin z dwóch.. [miejscowość], [data] [imię i nazwisko] [dokładny adres] [kod] [miejscowość] [Nagłówek do adresata listu motywacyjnego: np. ]Kiedy …


Czytaj więcej

Wzor wypowiedzenia mieszkania przez najemce

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania przez najemcę może się różnić w przypadku umów, które zostały zawarte na czas określony i nieokreślony.. W umowie należy umieścić dane najemcy oraz wynajmującego, dane lokalu którego dotyczy umowa, datę .Pracownik złożył wypowiedzenie 3.04.2017 r. Był zatrudniony u tego pracodawcy przez 7 miesięcy w ramach umowy o pracę na czas określony, w związku z czym okres jego wypowiedzenia wynosi miesiąc.. Wynaj­mu­ją­cy jak i najem­ca mają pra­wo zakoń­czyć umo­wę na…


Czytaj więcej

Szablon cv bez zdjęcia

Stanowi on w zasadzie wersję rozszerzoną prostego CV - z podstawowymi udoskonaleniami estetycznymi (dodanie zdjęcia, koloru, nagłówków tematycznych i bazowemu rozplanowaniu informacji).Odpowiedni szablon CV.. Treść CV w odpowiednim języku musisz wprowadzić sam.. Powyższy szablon pozwala też na wyróżnienie klauzuli CV, która jest koniecznym elementem każdego dokumentu aplikacyjnego.CV bez zdjęcia były popularne w naszym kraju kilka lat po transformacji, kiedy to już byliśmy prozachodni, ale jesz…


Czytaj więcej

Formularz faktury korygującej

Ifirma.pl łączy się również z urządzeniami fiskalnymi oraz pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.Stosuje się go też odpowiednio w przypadku stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze i wystawienia faktury korygującej do faktury, w której wykazano kwotę podatku wyższą niż .Organy podatkowe przyjmują, że faktury korygujące mogą korygować jedynie pierwotną fakturę VAT.. Zarejestrowani użytkowni…


Czytaj więcej

Umowa licencyjna co to

UMOWA LICENCYJNA I SPRZEDAŻY.. SKLEP WSPARCIE.. Licencja.. Prawa autorskie - rodzaje i jak konstruować umowy.. lub jedna z jej spÓŁek zaleŻnych dziaŁajĄcych jako (sub-) licencjodawca (zwana dalej: 'licencjodawcĄ'), niniejszym ustalajĄ, co nastĘpuje: definitions article 1 definicje artykuł 1 unless otherwise described in this licenseUmowa z Cotonou zastąpiła Konwencję z Lomé, która została podpisana w 1975 r. w stolicy Togo i następnie podlegała licznym zmianom wprowadzanym w regularnych odstęp…


Czytaj więcej

Zawiadomienie dłużnika o zamiarze skorzystania z ulgi na złe długi

Powinno to zostać wykonane w terminie 7 dni od dnia korekty, jednak sam moment skutecznego dostarczenia zawiadomienia, nie ma znaczenia dla obowiązków podatkowych wierzyciela.W dniu 30 sierpnia 2010r.. Jeśli w ciągu 14 dni od dostarczenia zawiadomienia, zapłata nie zostanie uiszczona, dostawca na prawo do naliczenia korekty.Tymczasem zgodnie z art. 89a ust.. Zdarza się jednak, iż dłużnik już po terminie 150 dni ogłasza upadłość.. Przedsiębiorca stosujący ulgę zobowiązany jest zawiadomić właściw…


Czytaj więcej

Karta ewidencji czasu pracy

Pobierz darmowy wzór.. W odniesieniu do niektórych pracowników ustawodawca wprowadził możliwość prowadzenia ewidencji czasu pracy w formie uproszczonej.. Na jej temat pojawia się sporo pytań i wątpliwości, dlatego poniżej przedstawiamy szereg wskazówek, ułatwiających jej prowadzenie.. Ewidencja jest dokumentem tworzonym w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń pracowniczych, a z rozporządzenia o dokumentacji osobowej wynika, że ewidencja powinna obejmować „pracę w poszczeg…


Czytaj więcej

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Zachowałeś zwrotkę, tak na wszelki wypadek.. Drukuj.. Je-żeli uważasz, że jesteś w stanie sam wyczerpująco opisać, co się wydarzyło (a .Brak zapłaty, a zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.. W celu wykorzystania elektronicznego czynnego żalu należy użyć skrzynki e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub portalu podatkowego korzystając ze wzoru pisma ogólnego.Z celu zgłoszenia przestępstwa na piśmie należy złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.. Obowiązek zawiadomienia organu ścigani…


Czytaj więcej

Wzór decyzji o zaniechaniu inwestycji

W praktyce przyjęło się, że nie trzeba korygować VAT od wydatków poniesionych w związku z zaniechaną inwestycją, pod warunkiem, że podjęcie decyzji o zaniechaniu inwestycji nastąpiło z przyczyn niezależnych od podatnika.O tym, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji, dowiedzieć się można w związku z trybem doręczeń tej decyzji.. zm.).Czy w przypadku zaniechania kontynuacji inwestycji trzeba zrobić korektę wcześniej odliczonego VAT?. Decyzja administracyjna to pismo, które po uprawomoc…


Czytaj więcej

Zaproszenie biznesowe dla obcokrajowca

Należy jednak pamiętać, że dotyczy ona typowych, mogących często występować przypadków i może nie w pełni odnosić się do poszczególnych spraw .Zaproszenie jest dokumentem, potwierdzającym posiadanie przez zapraszanego cudzoziemca środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z planowanym pobytem na terytorium Polski w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa t…


Czytaj więcej