Wzór pisma w sprawie mobbingu

o odszkodowanie z tytułu nieprzeciwdziałania stosowaniu mobbingu w pracy.. Zobacz nasz artykuł: Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - wzór + 4 porady.Literatura: Andrzej Świątkowski, Wzory pism procesowych w sprawach z zakresu.. W związku z całkowitą wcześniejszą spłatą zobowiązania kredytowego nr [numer umowy kredytowej] z dnia [data zawarcia umowy kredytowej] wnioskuję o proporcjonalny zwrot kosztów początkowych tj. prowizji, opłat administracyjnych, z tytułu skróconego okresu obowią…


Czytaj więcej

Odstąpienie od umowy 14 dni wzór

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie, a Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia o odstąpieniu od .W dniu 10 września 2013 r. odebrałam zamówioną w Państwa sklepie internetowym lampę (numer zamówienia 234116/13).. Nie musimy podawać przyczyny rezygnacji ani w żaden sposób uzasadniać swojej decyzji.A to właśnie tu znajdziemy odstąpienie od umowy pożyczki/chwilówki.. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U.. Nie ma znaczenia dat…


Czytaj więcej

Cv wzór dla ucznia sciaga

Zobacz wzór życiorysu i przykładowe CV gimnazjalisty, licealisty lub ucznia technikum.Wzór CV dla ucznia + przykłady.. CURRICULUM VITAE DANE OSOBOWE Imię i nazwisko: Marek Kowalski Adres: ul. Kwiatowa 25 21-500 Biała podlaska Telefon domowy: 0-83 344-28-36 Data urodzenia: 25 grudnia 1976 r. Stan cywilny: kawaler WYKSZTAŁCENIE 2000 - 2002 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Podyplomowe studia kwalifikacyjne w zakresie PEDAGOGIKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ 1995 - 2000 Uniwersytet Marii…


Czytaj więcej

Faktura angielski wzór

Fakturę korygującą wystawia się także w przypadku stwierdzenia pomyłek w fakturze pierwotnej.. Program dokona automatycznego tłumaczenia dokumentu, co powoduje, iż od wystawcy nie jest wymagana znajomość języka obcego.Faktura VAT Druk Faktury VAT (arkusz excel).. Aby wystawić podobną zapisz wpierw obecną fakturę.. Upewnij się także, że wszystkie zawarte w niej .Faktura VAT zgodnie z przepisami powinna zwierać określone odgórnie elementy i oznaczenia.. Niniejszy wzór zgodny jest z pr.E-faktura- …


Czytaj więcej

Faktura proforma wzór xls

Pod względem formalnym nie różni się ona praktycznie niczym od zwykłych faktur.. potrzebuję pilnie (mój mail w profilu) Ola i Ninka 2 l. Faktura vat wzór Excel - Jej istnienie nie jest jednak usankcjonowane w przepisach prawa podatkowego.. Wystawiając przez nasz program do proform prowizoryczny dokument dla nabywcy, w tytule musi byćinformacja: „Proforma" Pro-forma może stanowić wzór, szablon, dla późniejszej faktury VAT lub innego dokumentu księgowego.analiza jego tematy (darmowy program do…


Czytaj więcej

Wzór umowa kupna sprzedaży samochodu

Chcesz coś zmienić?. Co powinna zawierać umowa kupna .Prześledźmy jak wygląda typowa struktura umowy sprzedaży samochodu (zwana także umową kupna-sprzedaży) i co warto w niej zmodyfikować oraz na które zapisy trzeba zwrócić szczególną uwagę.Poniżej znajduje się klasyczna umowa sprzedaży.. Od zdjęć i filmów po prognozę usterek i dane techniczne.. POBIERZ pdf (Adobe Reader) POBIERZ doc (Microsoft Word) Umowa kupna, sprzedaży, czy kupna-sprzedaży?. Jest nim umowa sprzedaży pojazdu, którą dotychcza…


Czytaj więcej

Pełnomocnictwo do odbioru dowodu rejestracyjnego

Informacje o przygotowanym do odbioru dowodzie rejestracyjnym uzyskasz we właściwym Urzędzie lub na stronie internetowej Pouczenie: Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17zł* * Pełnomocnictwo udzielone członkom rodziny (mąż, żona, syn, córka, ojciec, matka, brat, siostra) jest zwolnione z opłaty skarbowej.. 1 Ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.dowód osobisty (do wglądu), w przypadku upływu terminu ważności…


Czytaj więcej

Wzór podania o urlop

Pracodawca musi zaakceptować wniosek i wyrazić zgodę na udzielenie urlopu poprzez np. podpisanie podania o urlop.. Do 14-dniowego okresu urlopu wlicza się .Urlop bezpłatny uregulowany w Kodeksie pracy nie ulegnie zmianie.Na jakich zasadach pracodawca udziela urlopu?. Musisz zrobić to nie później niż 21 dni przed powrotem do pracy.. Pobierz gotowy do wydruku aktualny wniosek o urlop wychowawczyJeśli jesteś zatrudniony na umowę o pracę i urodziło ci się dziecko, przysługuje ci prawo do urlopu ojc…


Czytaj więcej

Wzór umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego

Czy potrzebna jest zgoda, aby umieścić logotyp klienta na swojej stronie sposobów z wykorzystaniem znaku towarowego jest kilka.. 1 ustawy o CIT określenie „przyjęcie do używania" znaku towarowego nie oznacza tylko posługiwania się znakiem towarowym w procesie własnej produkcji lub dystrybucji własnych towarów, ale także trwałe wykorzystanie tego znaku do osiągania przychodów z innych tytułów, m.in. z udzielania dalszych licencji (sublicencji).Umowa licencyjna na używanie znaku towarowego.. Umo…


Czytaj więcej

Upoważnienie współwłaściciela pojazdu do złomowania

Za samo złomowanie pojazdu bez OC - nie, ale za brak ubezpieczenia OC auta do kasacji - tak.Dokumenty potrzebne do złomowania pojazdu: Dowód osobisty właściciela pojazdu - w przypadku współwłasności pojazdu zaświadczenie o demontażu powinni podpisać wszyscy współwłaściciele lub upoważnić do złomowania jedną osobę;; Dowód rejestracyjny pojazdu - jeśli dowód został zatrzymany przez policję lub zagubiony należy uzyskać z właściwego Wydziału .Pełnomocnictwo do sprzedaży pojazdu należy wypełnić, gdy…


Czytaj więcej