Wzór gwarancji na roboty budowlane

Dotyczy ona w szczególności rękojmi i gwarancji oraz terminów, które one obejmują.Spisanie umowy o roboty.Nie wiesz, co powinna zawierać umowa?. Przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia .Umowa z …


Czytaj więcej

Faktura korygująca data odbioru

Można wyposażyć się w odpowiednią pieczątkę, można też dokonać ręcznej adnotacji na fakturze odnośnie daty wpływu.Gdy potwierdzeniem odbioru faktury korygującej jest ujęcie faktury korygującej w płatnościach zrealizowanych przez nabywcę lub jej uwzględnienie przy potrąceniu należności, podatnik .Potwierdzenie odbioru - kiedy konieczne?. Zdaniem ekspertów, skarbówka zaczyna dostrzegać, że papier nie musi być najważniejszy.. Aby skorygować VAT, wysyłkę korekty można udowodnić inaczej, np. wyciągi…


Czytaj więcej

Rachunek ryczałtowy

Dzięki temu rolnik ma jednak prawo do otrzymania zwrotu podatku z powodu tego, że nabywa produkty, które są opodatkowane VAT.Jestem rolnikiem ryczałtowym w branży: szkółki drzew ozdobnych.. Rachunek uproszczony 2 - plik pdf.. Jedną z nich jest brak rejestracji firmy i odprowadzania z tego tytułu składek do ZUS.. Moi nabywcy płatnicy VAT wystawiają mi faktury VAT RR.. Wzór rachunku do umowy zlecenia.Program dla firm zwolnionych z VAT.. Tworzenie zestawień sprzedaży.. ((2800-160,78)*8,5%)-270,40 …


Czytaj więcej

Faktura korygująca jak powinna wyglądać

W systemie wfirma możesz automatycznie stosować ten mechanizm.. 2 ustawy: napis "Faktura korygująca" lub "Korekta", datę wystawienia oraz numer kolejny, te same dane, co na fakturze pierwotnej, a zwłaszcza:Faktura korygująca zwiększająca cenę wydanego towaru lub wykonanej usługi powinna zawierać co najmniej: numer kolejny oraz datę jej wystawienia, dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca : określone w art. 106e ust.. Tylko w przypadku korygowania danych: nazwa towaru/usługi, …


Czytaj więcej

Druki gofin vat-r

Poruszana problematyka: podatek dochodowy, podatek VAT, rachunkowość, prawo pracy, składki ZUS, zasiłki, emeryturyW tym miejscu znajdziesz formularze, które możesz wydrukować, wypełnić i osobiście zanieść do urzęduTemat: vat r druki gofin.. Natomiast przeglądarka Edge nie obsługuje .Portal Podatkowo-Księgowy - Portal GOFIN zawiera wyjaśnienia i porady ekspertów, oferuje także praktyczne narzędzia dla księgowych: akty prawne, wskaźniki, wzory druków, kalkulatory.. Rejestracja podatników VAT UE (…


Czytaj więcej

Podanie do sadu o rozlozenie na raty

Nie każdemu udaje się spłacić swoich zobowiązań w terminie.. Jakie dokumenty nalezy do niego dolaczyc.. Dostałem z Sądu wezwanie do uiszczenia.. § Wyrok nakazowy a wniosek o umorzenie bądź rozłożenie na raty grzywny (odpowiedzi: 2) Witam Dostałam właśnie wyrok .Wniosek o rozłożenie grzywny i kosztów sądowych na raty składa się do sądu, który w pierwszej instancji wydał wyrok zasądzający grzywnę.. W tym celu należy napisać wniosek o rozłożenie grzywny na raty.. Wniosek musisz uzasadnić.. Do proś…


Czytaj więcej

Zaproszenie w wordzie

Może to jest banalne, i trzeba wykorzystać jakąś korespndencje seryjną, albo kreator czegoś tam.. Dodaj ruch.. Wypełnij podane pola szablonu zaproszenia, aby dodać własną wiadomość, i zmień kolory, aby dopasować je do .Aby stworzyć własne zaproszenie na ślub, należy otworzyć dokument Word, a następnie wejść w zakładkę „Plik" i wybrać opcję „Nowe".. Po wybraniu szablonu, klikamy przycisk Utwórz.Zaproszenie na urodziny musi zawierać podstawowe dane: datę i miejsce wydarzenia.. W kolejnym kroku wy…


Czytaj więcej

Wzór wniosku 500 dla nauczyciela

Dofinansowanie nie dla nauczycieli przedszkoli .. Wniosek należy złożyć w .. 1) Ilekroć we wniosku jest mowa o nauczycielu należy przez to rozumieć również dyrektora jednostki systemu oświaty oraz osobę, o której mowa w art. 15 ust.. Dofinansowanie zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia.500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu - znamy projekt rozporządzenia.. Wzór WNIOSKU o 500 plus dla nauczycieli załączamy poniżej.Wniosek wraz z fakturami lub paragonami nauczyciel będzie składał w szkole …


Czytaj więcej

Zaświadczenie wzór o zatrudnieniu

Ważne jest więc, aby dowiedzieć się między innymi czym jest zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach, kto je wydaje, gdzie odnaleźć wzór i jak wygląda kwestia zaświadczenia o zatrudnieniu, gdy w grę wchodzi umowa zlecenie.o sporządzenie i przekazanie informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.. Pracownik może jednak wnioskować o zawarcie konkretnych informacji wymaganych przez instytucję, w jakiej .Treść zaświadczenia.. Sprawdź jakie dane powinno zawierać takie…


Czytaj więcej

Wzór pełnomocnictwa ogólnego dla adwokata

Pełnomocnictwo może być udzielone ustnie, ale są sytuacje, kiedy do tego aby było ono ważne, wymagana jest specjalna forma - pisemna czy też aktu notarialnego (np. przy kupnie lub sprzedaży nieruchomości).Kancelaria Adwokacka - adwokat Piotr Skolik Pliki do pobrania.. Zgodnie z tym przepisem nie można wystawić pełnomocnictwa ogólnego, które upoważniałoby pełnomocnika do.. (podpis osoby udzielającej pełnomocnictwa) Pamiętaj: Pełnomocnictwo należy opłacić (17 zł w kasie urzędu miasta lub gminy al…


Czytaj więcej