Wzór opinii o stażyście
Pisemny projekt oceny pracy - na druku oceny (wzór w załączeniu do Rozp.). 9c ust.. 9.Pan Jan Kowalski był zatrudniony/współpracował z nami w zespole ……………….. na stanowisku ……………….. od …………….. do ….Imię i nazwisko nauczyciela stażysty Pani ……………………………………………………….. Opinia o pracowniku jest to dokument przedstawiający cechy danego pracownika.Opinia o pracowniku powinna zawierać: datę i miejsce sporządzenia opinii, tytuł dokumentu, oznaczenie opiniodawcy, oznaczenie pracodawcy, okres zatrudnienia, zakres wykonywanych prac, krótka charakterystyka .Art.. Opinia o pracowniku - zobacz jak napisać opinię o pracowniku, z jakich elementów się składa, zapoznaj się ze wzorem i przykładem opinii o pracowniku.Jak napisać opinię prawną o pracowniku, praktykancie, stażyście, dziecku, uczniu i nauczycielu, Także o książce, klasie, lub opinię psychologiczną itp. nabył(a) rozległą wiedzę o warunkach bytowych swoich uczniów pochodzących z rodzin patologicznych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, o specjalnych potrzebach edukacyjnych brał(a) aktywny udział w spotkaniach swojego zespołu przedmiotowego, a także innych grup zadaniowych funkcjonujących w szkole, których zadania i .Wzór 41.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego - Teresa.Opinia o pracowniku, w przeciwieństwie do referencji, może być zarówno pozytywna, jak i negatywna..

kto opinia o stażyście wzór?

Sylwia Gajewska.. Powiadomienie nauczyciela o terminie zapoznania go z projektem oceny.. Treść do pobrania w załączniku poniżej.. 2010r Praktykant odznaczał się sumiennością w wykonywaniu powierzanych zadań, kreatywnością i zmysłem organizacyjnym.. Nazwisko i imię stażysty ………….. Urodzona/y ……………………………….. Okres odbywania stażu : od ………….. do …………….. Wadliwą opinią jest także opinia zawierająca zbędne sformułowania, które naruszają dobra osobiste pracownika.Opinia to ocena pracownika, studenta, ucznia, przygotowana przez jego bezpośredniego zwierzchnika.. czytaj dalej» .Ewentualne wystąpienie dyrektora do doradcy lub innego nauczyciela oraz samorządu szkolnego o opinię.. (przykładowe sformułowania, które mogą się znaleźć w tej części opinii na temat stażysty) np. w sposób rzetelny i profesjonalny wykazywał/a duże zaangażowanie w pracę i własną inicjatywę; dbał/a o pozytywny wizerunek firmy i godnie ją reprezentował/a; jest osobą o wysokiej kulturze osobistej bardzo dbającą oSzanowni Państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wystawienie opinii stażyście/stce, posługując się niniejszym formularzem, który pozwoli nam ujednolicić dokumentację dotyczącą przebiegu stażu..

Takie pismo jest zbiorem subiektywnych opinii.

Nie znaczą też, że był niezadowolony.Referencje dla pracownika - wzór listu referencyjnego.. W opinii nie należy przesadzać z używaniem superlatywów, ponieważ może to się wydawać podejrzane i stronnicze.. Występują także opinie poufne, czyli takie o których nie wie osoba opiniowana.Jeżeli rada rodziców nie przedstawi opinii w ciągu 14 dni, wówczas dyrektor może ustalić ocenę dorobku - nawet jeśli nieprzedstawienie opinii wynika z braku możliwości zebrania się rady.. Kryteria oceny zachowań stażysty Ocena Obserwowane zachowanie odpowiadało ocenie zgodnie z poniższym opisem * tak raczej tak raczej nieCo powinna zawierać opinia o stażyście?. Gotowy list referencyjny dla pracownika z pozytywną opinią: 16 lutego 2016 r. Zbigniew Nowak Warszawa „Praca.fm - Doradztwo Personalne" .Opis dokumentu: Opinia o pracowniku jest dokumentem sporządzanym przez pracodawcę na wniosek pracownika..

Ustawodawca nie wskazuje konkretnego wzoru dokumentu zwanego opinią o stażyście.

Trzebiatów.. Akcja Osoba Data; Dodanie dokumentu: Marek Słoboda: 13-02-2009 12:33: Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji:Właściwy dobór metod, form i środków dydaktycznych, świadczy o dobrze przygotowanym warsztacie pracy i znajomości potrzeb dzieci.. W związku z tym, że opinia o stażyście do urzędu pracy musi zostać dostarczona, same urzędy publikują gotowe wzory do takich dokumentów.Opinia stażysty.. Pobierz.. 18 lutego 2017.. Zdyscyplinowana, kulturalna, chętna do podejmowania działań.. Pan/i …….. w okresie zatrudnienia zapoznał/a się z zasadami pracy w naszej firmie ze szczególnym uwzględnieniem Działu….Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do przedłużenia stażu z różnych przyczyn, podstawy prawnej czy okresu nieobecności w pracy nauczyciela stażysty to należy zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny (zajmujący się stażami zawodowymi) z prośbą o ich rozstrzygnięcie - art. 9h ust.. 9 KN: odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego za okres stażu.. Informacje..

Jest wskazane, aby w opinii pojawiły się wyrażenia umożliwiające sformułowanie oceny.

Lista wydań .Znacznie bezpieczniej - z perspektywy firmy - jest napisać neutralną opinię o stażyście, dać mu ją i wypuścić w świat, a w dokumentach zaznaczyć „nigdy nie zatrudniać".. Neutralnie brzmiące referencje nie znaczą wcale, że pracodawca był z tego jak stażysta sobie radził zadowolony.. Grodków.. Stanowisko na stażu …………….. Ponadto jest to osoba bezkonfliktowa, która potrafi dostosować się do pracy w zespole.Informacje o pracowniku zawarte w opinii powinny być udokumentowane.. Opinia rady rodziców w sprawie oceny pracy nauczyciela.. Nauczycielka wykazuje duże zaangażowanie i zapał w przekazywaniu dzieciom wiedzy.podam przykładową opinię.. nie z salonu ale może się przyda :-> Pan X odbywał praktykę zawodową w okresie 13.04 - 10.05.. Sylwia Dmiterczuk.. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty opracowany przez opiekuna stażu.. Jego elementy może jednak określać umowa zawarta pomiędzy stronami na podstawie wzoru dołączonego do dokumentacji.. przez: bliceee | 2012.11.22 14:45:23 .. w okresie swojej pracy dała się poznać jako dobry organizator i przyjaciel dzieci.. Wadliwa opinia (rekomendacja, referencje) to opinia zawierająca nieprawdziwe sformułowania, fakty niezgodne z rzeczywistością, nieuzasadnione oceny.. Opinia sporządzana jest w dwóch egzemplarzach.. 6 oraz Art. 9f ust.. Jeden trafia do rąk bezrobotnego, drugi do Urzędu Pracy.Dowiedz się, jak napisać profesjonalne referencje dla pracownika, zobacz wzór oraz przykład listu referencyjnego i sprawdź, czym różnią się one od opinii o pracowniku.. Wręczana jest na koniec lub po zakończeniu współpracy.. Jak .Opinia z przebiegu stażu powinna zawierać informacje o umiejętnościach praktycznych, które nabył stażysta oraz dane o realizowanych zadaniach.. Może być zarówno pozytywna, jak i negatywna.. 2 i 3 KN: ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.. Pismo do nauczyciela o przedłużeniu terminu oceny z przyczyn podanych w § 3.2 Rozp.. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela.Opinia jest dokumentem, w którym wymieniamy czynności wykonane przez osobę odbywającą staż -wystawia ją .. 6 i 7 KN: pismo dyrektora do rady rodziców o opinię o pracy nauczyciela stażysty, kontraktowego lub mianowanego.. Aktualnie obowiązujące przepisy nie stanowią przeszkody do przeprowadzenia postępowań na kolejny stopień awansu zawodowego.kto opinia o stażyście wzór?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt