Nowy wzór deklaracji akc-u/s
z 2019 r. poz. 2320) zmieniające wzór deklaracji deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych AKC-U/S.Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców od 1 lipca 2020 r. 02.04.2020.. Ministerstwo Finansów poinformowało o wprowadzeniu od 1 października 2017 roku nowych wzorów deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.Nowe wzory deklaracji AKC-U/A i AKC-U/S.. Od 1 marca 2017 r. deklarację tę możemy złożyć w formie papierowej do urzędu skarbowego albo w formie elektronicznej za pomocą systemu PUESC.. Ponadto, rozporządzenie wprowadza również nowe wzory dla informacji miesięcznej oraz informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej.. z 2018 r. poz. 267), a ściślej - załącznik nr 2 do tego rozporządzenia został zmieniony rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5 .Od 1 stycznia 2020 nowa deklaracja akcyzowa AKC-U/S.. Jak wskazuje MF celem nowego formularza jest wyeliminowanie nieprawidłowości w opodatkowaniu akcyzą .Nowy wzór uproszczonej deklaracji akcyzowej AKC-U/S od 1 stycznia 2020 r. - napisał w Komentarze artykułów : Resort finansów określił nowy wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U/S).. Od 1 października 2017 zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego..

Zmiany w deklaracji uproszczonej AKC-U/S.

Nowe formularze dostępne są tutaj.. z 2018 r. poz. 267), a ściślej - załącznik nr 2 do tego rozporządzenia został zmieniony rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5 .Nowe wzory deklaracji AKC-U/A i AKC-U/S od 1 października 2017 r. Ministerstwo Finansów poinformowało o wprowadzeniu od 1 października 2017 roku nowych wzorów deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.Nowy wzór deklaracji AKC-U/S.. W związku z tym nowe rozporządzenie, obowiązujące od 1.2.2018 r., wprowadziło nowy wzór deklaracji AKC-U/S (deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych).. W tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie czy auto ma posiadać zwolnienie z podatku akcyzowego w związku z rodzajem napędu: elektryczne, hybrydowe etc.AKC-U to deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego składana do właściwego Urzędu skarbowego w celu opłacenia podatku akcyzowego za nabycie/kupno nowego/używanego pojazdu samochodowego z krajów Unii Europejskiej.. Dowiedz się, w jaki sposób wypełnić deklarację AKC-U krok po kroku i pobierz jej darmowy wzór w formacie pdf!Nowy wzór deklaracji AKC-U/S..

Zapoznaj się z ogólnymi zasadami składania tych deklaracji.

Skuteczniejsza analiza .1.1.2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5.11.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U.. Termin składania: Do 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.W związku ze zmianą systemu naliczania opłat za odbiór odpadów właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji.Taki obowiązek mają np. osoby fizyczne w przypadku budynków jednorodzinnych, a także osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, m.in. zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.Od 1 kwietnia 2020 r. deklaracje VAT-7 i VAT-7K ma zastąpić nowy plik JPK_VAT.. Rozporządzenie Ministra Finansów z 24.1.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U..

Następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S.

1 października br. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w .e-deklaracja.. Tak wynika z uchwalonej w dniu 4 lipca 2019 r. ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw.. Ministerstwo Finansów przygotowało nowy wzór AKC-U/S, a zmiany mają pozwolić na wyeliminowanie nieprawidłowości dotyczących opodatkowania akcyzą samochodów osobowych.Nowe wzory deklaracji AKC-U/A i AKC-U/S.. Nowy wzór deklaracji AKC-U/S wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 5 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2320), które wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.Formularze akcyzowe w wersji interaktywnej są dostępne na stronie Portalu Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC) Uwaga!. Nowe formularze zawiera rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1757).Nowe wzory deklaracji AKC-U/A i AKC-U/S..

Pamiętaj o dopełnienia obowiązków, w tym złożenia deklaracji AKC-U i opłaty podatku akcyzowego!

Od 1 października 2017 zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.. Z tym że obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT od tej daty będzie dotyczył wyłącznie dużych przedsiębiorców.. Od 1 października 2017 zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.. Deklaracje podatkowe dla podatku akcyzowego oraz deklaracje w sprawie przedpłaty akcyzy sporządzone wg wzoru obowiązującego od 1 marca 2017 r. - mogą być składane w postaci elektronicznej do 31 marca 2019 r. z zastrzeżeniem deklaracji dotyczących energii .Nabyłeś samochód z kraju Unii Europejskiej?. Okresowe przeglądy kas rejestrujących.. Nowe formularze zawiera rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. (Dz.Skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML.. 11 lipca 2019 Podatki.. Wprowadzenie nowych formularzy ma związek z istotnymi zmianami w niektórych ustawach.Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularnie śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami uchwalonymi w gminie.. Natomiast akcyzę płacimy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Nowym Targu.dane do nowego wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy, będą już pobierane ze zmienionego wzoru deklaracji podatkowej AKC-U/S, dostosowanej do wprowadzanej zmiany dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego, Przebieg prac nad rozporządzeniem można śledzić tutaj.W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.. Deklarację należy złożyć 14 dni, po tym, jak auto przekroczy granicę, a w ciągu 30 dni zapłacić podatek akcyzowy.Zmiany w VAT-UE dotyczące procedury call off stock W projekcie rozporządzenia umieszczono zapis, że nowe wzory VAT-UE(5) i VAT-UEK(5) stosuje się od rozliczenia za miesiąc marzec 2020 r.Jeżeli w miesiącach styczeń-luty 2020 roku będą miały miejsce transakcje w procedurze magazynu typu call-off stock to wówczas złożenie informacji podsumowującej za miesiąc styczeń i luty 2020 .Nowe wzory deklaracji AKC-U/A i AKC-U/S od 1 października 2017 r. Date: 28 września 2017 Author: LeftHand Programy 0 Komentarze.. Nowe formularze zawiera rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 września 2017 r. (Dz.deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA oraz ; raport imienny ZUS RCA.. O szczegóły pytaj w swojej gminie.. 28.11.2019 Podatki 2020: Nowy wzór akcyzowej deklaracji AKC-U/S W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie dotyczące wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.Deklaracja AKC-U/S dotyczy opodatkowania podatkiem akcyzowym od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych.. Od 1 października 2017 zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji uproszczonych dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego.. Udostępnij na .. wprowadzającego nowy wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S)..Komentarze

Brak komentarzy.