Wzór wniosku czyste powietrze pdf
Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 000 złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.Załączniki do wniosku; ODO1 - Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy pp czyste powietrze: ODO2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowychProgram priorytetowy „Czyste powietrze" 2.. Złożenie wniosku bez weryfikacji formularza - niepoprawnie wypełnionego, a nawet pustego to strata naszego czasu, ale również funduszu.Poniżej sekcji menu Czyste Powietrze pokaże się również sekcja "Dedykowana oferta dla beneficjenta (formularze wniosków)" (2) - znajdują się tu inne niż program Czyste Powietrze oferty funduszu dla osób fizycznych.. Jak policzyć dochód w PP Czyste Powietrze: 10.. 7 Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków 1 wersja 1.5/19.09.2018 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (z metodyką wyliczania dochodu) 1.. Poniżej tej sekcji jest sekcja "Wnioski i Umowy" - zawiera ona wykazy złożonych wniosków i stan umów.Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. - WFOŚiGW w Opolu walczy ze SMOGIEM" W Trosce o Środowisko.. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy Wersja edytowalna; 9.. 23 wersja 1.4/17.09.2018 3 Lista załączników: 1) Zestawienie załączonych dowodów księgowych (zgodnie ze wzorem), wskazanych we wniosku o płatność, odzwierciedlających zakres zrealizowany zgodnie z zestawieniem finansowo - rzeczowym stanowiącym zał..

Wzór wniosku o płatność Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste powietrze; 8.

Maksymalny koszt, od którego będzie liczona dotacja to 53 000 złotych, z kolei minimalny koszt kwalifikowany do projektu wynosi 7 000 złotych.. Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji: 12.. 2) Beneficjent - osoba, która zawarła umowę o dofinansowanie przedsięwzięcia.Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji z domów jednorodzinnych nowo budowanych przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności ogrzewania tych budynków.Realizacja programu zaplanowana jest na lata 2018-2029, a podpisywanie umów do 31.12.2027 r.Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. Po założeniu konta (zobacz Jak zarejestrować konto w portalu), wystarczy zalogować się do portalu i.W tym miejscu należy .Dlatego w kilku najbliższych artykułach na naszym serwisie będziemy publikować poprawnie wypełnione wnioski w Programie Czyste Powietrze.. Osoby biorące udział w programie zyskają zwrot części poniesionych kosztów.. Instrukcja do protokołu końcowego: 09.. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór: 7.. Z a n i m ro zp o czn i e sz re j e st ra cj ę ko n t a n a p o rt a l u , k o n i e c zn i e za p o zn a j si ę z d o ku me n t a cj ą f o rma l n ąWzór protokołu odbioru końcowego: 07..

Po zalogowaniu się do serwisu w zakładce „Formularz wniosku" można pobrać wniosek Czyste Powietrze.

Pobierz i zapoznaj się z dokumentem pn. Ogłoszenie o naborze (pdf).Interaktywne formularze PDF umożliwiające aplikowanie o środki funduszu, są dostępne wyłącznie dla osób zarejstrowanych w portalu.. W tym miejscu należy .Program CZYSTE POWIETRZE.. Formularz kontaktowy Wystarczy, że wypełnisz wymagane informacje zawarte w formularzu a po wysłaniu formularza skontaktujemy się z Tobą i przedstawimy wszystkie szczegóły programu oraz odpowiemy na pytania.Wnioski w programie "Czyste powietrze" są ponownie przyjmowane od poniedziałku 21 stycznia 2019 r. Przerwa w naborze spowodowana była aktualizacją programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz .WNIOSEK_PDF_CZYSTE_POWIETRZE - UWAGA!. Po założeniu konta (zobacz Jak zarejestrować konto w portalu), wystarczy zalogować się do portalu i odnaleźć w lewym bocznym menu Czyste Powietrze zakładkę "Formularz Wniosku".. Jak wypełnić wniosek Czyste Powietrze?. Regulamin wyróżnienia „W Trosce o Środowisko" Wyróżnieni BeneficjenciWojewódzki Fundusz Ochrony.ulegnie zmianie Program Priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.Strona poświęcona programowi: Czyste powietrze.. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez: a.aplikację internetową (tj.Program Program priorytetowy Czyste Powietrze Wykaz i wyjaśnienie określeń użytych w dokumencie: 1) Aplikacja internetowa - narzędzie systemu informatycznego, służące wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie w systemie elektronicznym..

Wzór protokołu końcowegoInstrukcja składania wniosku krok po kroku ostatnia aktualizacja: 18-09-201 8 Krok 1 - za re j e st ru j ko n t o n a P o rt a l u B e n e f i cj e n t a.

Interaktywny PDF!. Jak złożyć wniosek o dofinansowanie online i w formie papierowej?. 7 Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków 1 wersja 1.4/17.09.2018 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze (z metodyką wyliczania dochodu) 1. do umowy pożyczki - wzór zlecenia wpłaty - polecenia przelewu; 6.. Rożne przypadki.. Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez: a) dedykowaną aplikację internetową .Czyste Powietrze: wnioski do pobrania - od kiedy?. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail przychodzi link aktywacyjny, a kliknięcie w niego uruchamia proces aktywacji konta w Portalu Beneficjenta.. (interaktywny PDF)Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Toruniu informuje, że z dniem 19 września 2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. Ta strona używa plików Cookies.. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami: Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny "-Formularz Wniosku-")Rozmowa w Radio Opole nt. Programu Priorytetowego NFOŚiGW „Czyste Powietrze" „Niska emisja truje!.

W celu pobrania i wypełnienia wniosku możesz też przejść na stronę Portalu Beneficjenta, właściwego dla miejsca zamieszkania inwestora/klienta.Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.

Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.ILE?. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami: Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (wersja poglądowa - w celu wypełnienia proszę sie zalogować i pobrać interaktywny " -Formularz Wniosku-")Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami: Wzór formularza wniosku o dofinansowanie z załącznikami (w celu pobrania druku wniosku proszę się zalogować i pobrać interaktywny "-Formularz Wniosku-")Wszelkie problemy z wiązane z obsługą wniosków, załaczników, problemy z otwarciem dokumentów prosimy zgłaszać mailowo na adres [email protected] W przypadku jeśli w trakcie wypełniania aktywnych formularzy zabraknie miejsca do wpisania danych prosimy o zapisanie danych na osobnej kartce i dołączenie jej do wniosku w formie załacznika (w nagłówku powinien znajdować .Zał.. Wzór umowy pożyczki PP Czyste Powietrze (projekt) Zał .Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłasza, że 29 lipca 2019 r. ulegnie zmianie Program Priorytetowy Czyste Powietrze, a także w konsekwencji wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.. Jak wypelnić wniosek o platność w PP Czyste Powietrze: 11..Komentarze

Brak komentarzy.