Moja woda wzór wniosku pdf
41 333 59 16, email: [email protected] INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel.. Sprawdź jak poprawnie wypełnić wniosek krok po kroku.. Od 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie, który prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwe terytorialnie dla prowadzonej inwestycji.. Aktualnie do 30.10.2020 przyjmowane są tylko wersje papierowe wniosków, które w ww.. Ostatnio zmodyfikował: Agnieszka Małysa 2020-07-01 08:27:24 Opublikował .Dotyczy przedsięwzięcia, które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody opadowe lub roztopowe z nieruchomości nie będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na .Ostateczny termin na złożenie wniosku w Portalu Beneficjenta do Programu „Moja Woda" w 2020 roku to 30 września 2020 roku, godzina 23:59 (środa).. Wnioski części C - charakterystyka finansowa zadania, odpowiednia dla wnioskowanej formy dofinansowania zadania.Interaktywne formularze PDF umożliwiające aplikowanie o środki funduszu, są dostępne wyłącznie dla osób zarejstrowanych w portalu.. Wnioski części B - ekologiczno-techniczne, odpowiednie dla danej dziedziny - komponentu ochrony środowiska, którego dotyczy zadanie..

Wypłata dotacji dokonywana jest na podstawie wniosku o płatność.

Wszelkich informacji nt. Programu oraz warunków naboru wniosków udzielają Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)Wniosek o płatność należy złożyć w wersji papierowej korzystając z aktywnego PDF, dołączając do niego wymagane załączniki (szczegółowe informacje poniżej).. W sumie będzie można otrzymać do 5 tys. zł dofinansowania.1.. Ta strona używa plików Cookies.. Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Białymstoku, określone są w .. UWAGA!. Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych.INFOLINIA PROGRAMU MOJA WODA - tel.. Po założeniu konta (zobacz Jak zarejestrować konto w portalu) , wystarczy zalogować się do portalu i odnaleźć w lewym bocznym menu Czyste Powietrze zakładkę "Formularz Wniosku".program "moja woda" od lipca Opublikowano: 03 czerwiec 2020 Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu priorytetowego „Moja Woda", ogłoszonego przez Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Proszę kliknąć na przycisk Formularz wniosku Czyste Powietrze prawym klawiszem myszy (osoby leworęczne lewym) i z menu kontekstowego wybrać opcję Zapisz element docelowy jako (przeglądarki: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Edge) lub Zapisz link jako (przeglądarka Google Chrome)..

Formularz wniosku oraz załączniki pobiera się w jednym pakiecie.

Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.. Wersję papierową (wydrukowaną wersję wniosku złożonego wcześniej elektronicznie) należy dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu do 30 października 2020 (piątek).Wnioski części A - wspólne dla wszystkich rodzajów zadań.. To kolejna inicjatywa Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce.. Właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł.. Po zapisaniu otwierać go przy pomocy programu Adobe .Wniosek o częściowe umorzenie pożyczki.. Wniosek o płatność dla wniosków .Moja woda: wniosek.. Cel programu; Obowiązujący wzór wniosku; Beneficjenci; Finansowanie; Nabór wniosków; Wzory dokumentów; Dane kontaktowe; Obowiązujący wzór wniosku znajduje się po zalogowaniu się na Portal Beneficjenta WFOŚiGW we Wrocławiu .. I nie tylko - Chciałbym, żeby przy każdym domu .30 września 2020 (środa) to ostateczny termin na przysyłanie wniosków w formie elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda"..

Przedstawiamy instrukcję wypełnienia wniosku o dofinansowanie na przydomową retencję w ramach programu Moja woda.

Program Priorytetowy „Moja Woda" na lata 2020-2024 - link.. WAŻNE: Na etapie realizacji przedsięwzięcia z przebiegu realizacji należy wykonać dokumentację fotograficzną - max 5 zdjęć, którą należy dołączyć do wniosku o płatność.Ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.. 41 333 59 16, email: [email protected] Placówka w Jędrzejowie, tel: 788 686 941, email: [email protected] Woda.. [1] np. w przypadku gdy w dniu 20-03-2020 r. zarejestrowana zostanie wersja aktywnego PDF a wniosek w podpisanej wersji papierowej wpłynie 22-03-2020 r .Program "Moja Woda".. Powrót do artykułu: Oczko wodne plus - wnioski o .Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetoweogo pn.: "Moja Woda" -skan, Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu priorytetowego „Moja Woda" .. Wnioski można składać w dwojaki sposób: w wersji elektronicznej na formularzu, który jest dostępny wraz z instrukcją .Informacje o plikach cookie.. Wypłata dotacji.. Ogłoszenie o naborze wniosków Programu Priorytetowego Moja Woda.. Z pobranych załączników należy wybrać te, które dotyczą planowanego zadania..

Stosowane przepisy umieszczone są w punkcie 10 formularza wniosku.na realizację zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia.

Wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, która padła w kontekście niedawnej suszy, wywołała wielkie poruszenie w internecie.. Wnioski o dofinansowanie 5 tys. zl na oczko wodne można składać w NFOŚiGW.. Warunkiem wypłaty dotacji jest przedłożenie wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami.Wszelkie problemy z wiązane z obsługą wniosków, załaczników, problemy z otwarciem dokumentów prosimy zgłaszać mailowo na adres [email protected] W przypadku jeśli w trakcie wypełniania aktywnych formularzy zabraknie miejsca do wpisania danych prosimy o zapisanie danych na osobnej kartce i dołączenie jej do wniosku w formie załacznika (w nagłówku powinien znajdować .Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (dalej zwany: WFOŚiGW w Białymstoku) ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków o dotację w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda" na lata 2020-2024.. Sprawdź jak poprawnie wypełnić wniosek krok po kroku.. Przedstawiamy instrukcję wypełnienia wniosku o dofinansowanie na przydomową retencję w ramach programu Moja woda.. W tej sytuacji wniosek należy pobrać na dysk komputera, za pomocą przycisku z ikoną strzałki znajdującego się w prawym .Program Priorytetowy Moja Woda.. Regulamin naboru wniosków Programu Priorytetowego Moja Woda.. terminie zostały przysłane w wersji elektronicznej.Rozpoczyna się nabór wniosków na dotacje z programu Moja Woda, potocznie nazywanego oczko wodne plus.. Brak wniosków.. Zapisać plik w folderze na dysku twardym komputera.. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.. Zasady programu, warunki asz 08.07.2020Program priorytetowy „Moja woda".. Ostatni wniosek o płatność powinien być złożony najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia.Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda".. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Program „Moja Woda".. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze; b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na Portalu Beneficjenta, na stronach internetowych wfośigw z załącznikami.. Wniosek jest dostępny na Pani/Pana indywidualnym koncie w Portalu Beneficjenta, po odpowiednim zalogowaniu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt