Wypowiedzenie bez świadczenia pracy a ciąża
Wypowiedzenie skończylo mi sie pod koniec maja tj 31 maja br. O ciazy dowiedzialam sie kilka dni temu (9tydz) .Zwolnienie lekarskie podczas wypowiedzenia a ciąża.. Pracownik za okres wypowiedzenia otrzymuje wynagrodzenie i korzysta z uprawnień pracowniczych.Przeczytaj także: Ochrona szczególna pracownicy w ciąży Pytanie: W związku z likwidacją stanowiska pracy (działu sklepu) pracownica otrzymała w marcu 2011 r. wypowiedzenie umowy o pracę z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, tj. od 1 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.Dnia 8 lipca 2011 r. pracownica zadzwoniła do pracodawcy z informacją, że jest w ciąży i że .Zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia umowy o pracę.. Oznacza to, że spodziewająca się dziecka kobieta ma prawo rozwiązać stosunek pracy, przy czym może to zrobić zarówno za wypowiedzeniem (w każdym przypadku), jak i bez wypowiedzenia (jeżeli uprawniają ją do tego obowiązujące przepisy).Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy regulowane jest szczegółowo przez przepisy kodeksu pracy.Zgodnie z art. 36[2] Kodeksu pracy „[w] związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia.Zwolnienie - za zgodą czy bez zgody pracownika.. Oznacza sto, że na stronach ciążą pewne prawa i obowiązki.. Czytaj: Wniosek o urlop macierzyński..

Złożenie wypowiedzenie umowy o pracę.

Otóż : Bylam zatrudniona w firmie od 2009 roku w marcu 2014 dostarczylam wypowiedzenie, bez obowiązku świadczenia pracy pracodawcy, 3 mies okres wypowiedzenia (umowa na czas nieokreslony) .. Krok 1.. Zgodnie z Kodeksem pracy w przypadku rozwiązania umowy o pracę (zarówno w przypadku jednostronnego wypowiedzenia umowy przez pracodawcę lub pracownika, jak i .Brak świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia..

Z dniem wypowiedzenia umowy stosunek pracy nie rozwiązuje się.

Witam, dnia 12.07.2013 roku podpisałam umowę na czas nieokreślony jako dyrektor zarządzający, dnia 19.01.2015 dałam pracodawcy wypowiedzenie z pracy z zachowaniem 3-miesiecznego okresu wypowiedzenia.. akt: I PRN 23/95 stwierdzając, że wynikający z Kodeksu pracy zakaz rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia.. Ciąża na wypowiedzeniu.. Z reguły w sytuacji, gdy kobieta zatrudniona na umowę na czas nieokreślony jest w ciąży, i stan ciąży jest stwierdzony odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, zarówno pracodawca jak i pracownica nie mają wątpliwości, co do ochrony zatrudnienia.Ciąża a wypowiedzenie bez obowiązku świadczenia pracy Witam, pod koniec maja otrzymałam od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę (na czas nie określony) z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.Zgodnie z art. 177 ust.. Dzień po wypowiedzeniu dowiedziałam się o ciąży.. Trwa nadal aż do upływu okresu wypowiedzenia.. Sąd Najwyższy w wyroku z 4 marca 2009 r. stwierdził, że pracodawca nie może według własnego jednostronnego i swobodnego uznania zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, czyli bez świadczenia pracy (II PK 202/08).Ciąża a wypowiedzenie bez obowiązku świadczenia pracy - napisał w Zatrudnianie i zwalnianie: Witam..

Obecnie, aby nie mieć kontaktu z pracodawcą (depresja) przebywam na zwolnieniu ...Umowa na czas określony a ciąża.

- GoldenLine.plPrzeczytaj także: Ciąża pracownicy a badania kontrolne Przepisy prawa pracy statuują szczególna ochronę stosunku pracy ciężarnych.. Art. 177 § 1 K.p. bezwzględnie zakazuje pracodawcy wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę w okresie ciąży pracownicy.Kodeks pracy przewiduje, że zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy jest dopuszczalne w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę.. Dla ochrony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę kobiety w okresie ciąży nie jest istotny termin wykazania tej okoliczności, lecz wyłącznie obiektywny stan .Wskazuje ono, że zakaz rozwiązywania umów o pracę obowiązuje także w sytuacji, gdy pracownica zaszła w ciążę w okresie wypowiedzenia (wyrok SN z 2 czerwca 1995 r., I PRN 23/95).Praca nie ma charakteru przymusowego, a kobieta w ciąży nie traci zdolności do czynności prawnej.. Ochrona dotyczy również pracownic, które dowiedziały się o ciąży w okresie wypowiedzenia.Ochrona pracy kobiet w ciąży polega przede wszystkim na zagwarantowaniu trwałości umowy o pracę.. Zakaz rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży obowiązuje również w sytuacji, gdy zaszła ona w ciążę w okresie wypowiedzenia (potwierdza to SN w wyroku z 2 czerwca 1995 r., I PRN 23/95)..

Kobieta w ciąży, zgodnie z przepisami prawa, chroniona jest przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę od pierwszego dnia ciąży.

Zgodnie z art. 177 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy chyba, że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa .wypowiedzenie a ciąża - napisał w Praca: Dostałam wypowiedzenie umowy o pracę w czerwcu i przyjełam ją, w trakcie 3 msc wypowiedzenia okazalo sie ze jestem w 4 ciazy czyli przed wypowiedzeniem juz bylam w ciazy, czy pracodawca moze mnie zwolnic teraz i jakie swiadczenia mi przyslugują, umowa na czas nieokreslony Podczas podpisywania nie byłam świadoma swojego stanu i nie wiem co mam zrobić, wypowiedzenie kończy mi się 8.11.2008 roku.Kodeks pracy bardzo szczegółowo określa uprawnienia pracownicy w ciąży: warunki, czas, rodzaj pracy, jaki może wykonywać kobieta spodziewająca się dziecka.. W związku z tym, iż otrzymalam ofertę pracy u innego pracodawcy(na czas próbny), chciałabym podpisać z obecnym pracodawcą porozumienie o braku .Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Procedura zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy.. Jest to jednostronna decyzja pracodawcy, niezależna od tego, która strona stosunku pracy złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę i z jakiego stało się to powodu.Powyższy zakaz wypowiedzenia (i rozwiązania) przez pracodawcę umowy o pracę z pracownicą w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego nie oznacza, że wypowiedzenie nie wywołuje skutku prawnego w postaci rozwiązania umowy o pracę.. Zgodnie z art. 177 kodeksu pracy pracodawca ma zakaz wypowiadania, a także rozwiązywania .Ciąża sprawia, że w pracy możesz korzystać ze szczególnych uprawnień, dotyczących np. ochrony przed zwolnieniem (art. 177) czy limitów czasu pracy (art. 178).. Do zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę niezbędne jest dokonanie wypowiedzenia.Ciąża a wypowiedzenie bez obowiązku świadczenia pracy Witam, pod koniec maja otrzymałam od pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę (na czas nie określony) z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.Zajście w ciąże na wypowiedzeniu - ochrona kobiet w ciąży.. Jest to wypowiedzenie niezgodne z prawem, a skutki tego określone są w art. 45 § 1 k.p. (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 sierpnia 2010 roku, sygn .Pracodawca złożył mi 24.10.2008 roku wypowiedzenie z pracy umowy na czas określony (dwa lata)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt