Decyzja o skierowaniu na kwarantanne
Informacje w tym artykule są aktualizowane.. Zakładka ta jest widoczna wyłącznie dla osób objętych kwarantanną lub izolacją domową oraz dla ich pracodawców.Osoba skierowana na test wykrywający koronawirusa obowiązana jest poddać się kwarantannie - przesądzono w rozporządzeniu Rady Ministrów.. Oto treść wiadomości: Po kliknięciu z telefonu korzystającego z systemu Android oczom odbiorcy ukaże się strona imitująca prawdziwy sklep Google Play z widokiem na prawdziwą aplikację Kwarantanna Domowa.Osoby skierowane na kwarantannę lub izolację domową nie muszą dostarczać płatnikowi składek decyzji sanepidu.. Można to zrobić drogą elektroniczną, np. wysyłając do ZUS skan lub zdjęcie decyzji wraz z odpowiednim drukiem.Kwarantanna jest środkiem zapobiegawczym, którego celem jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się niebezpiecznych patogenów.. Od dnia 15 marca 2020 r. dotyczy to osób, które przekroczyły polską granicę państwową, z wyjątkiem m.in. kierowców wykonujących czynności zawodowe.. Dla osób mieszkających z zakażonym jest to 10 dni od momentu potwierdzenia u niego zakażenia, a dla osób potencjalnie zakażonych (kierowanych przez lekarza POZ na test) -.Obowiązek poddania się kwarantannie może powstawać również z mocy prawa, niejako samoistnie.. Uważajcie, bo to .Decyzję można dostarczyć płatnikowi składek bądź do ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji..

Jeśli decyzja inspektora dotyczy dziecka, to rodzic może wystąpić oKwarantanna - nowe zasady dot.

Przeprowadzi on wywiad lekarski i na jego podstawie podejmie decyzję o wystawieniu zwolnienia.Zostałeś skierowany na kwarantannę lub objęty jesteś izolacją domową?. Natomiast informacja o izolacji jest widoczna, jeżeli laboratorium wpisze pozytywny wynik testu do systemu EWP .Kwarantanna trwa 10 dni.. Płatnik składek, jak również ubezpieczony, może szukać informacji o kwarantannie bądź izolacji domowej na platformie PUE ZUS w zakładce „Kwarantanna, izolacja domowa".. Obowiązek kwarantanny dotyczy osób zdrowych, które miały kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o .Oznacza to, że osoba, która ma wskazania do odbycia kwarantanny może zadzwonić do lekarza rodzinnego.. ZUS sam uzyska automatycznie te dane z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji.Szanowni Państwo!. Dotychczas przekazanie płatnikowi składek (ZUS lub pracodawcy) decyzji sanepidu czy zwolnienia lekarskiego było konieczne, aby odseparowana osoba mogła otrzymać wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy lub zasiłek opiekuńczy.Decyzję można było dostarczyć płatnikowi składek bądź do ZUS po zakończeniu kwarantanny lub izolacji..

Jeśli kwarantanna będzie dotyczyć dziecka, to rodzic może na jej podstawie wystąpić o zasiłek opiekuńczy.A osoby skierowane na kwarantanne mają prawo do świadczeń chorobowych.

Rozwiązanie ma chronić przed ewentualną transmisją wirusa od.osoby, które zostały skierowane na test w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2 - kwarantanna jest nakładana automatycznie i trwa od dnia następującego po skierowaniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny, nie później niż po upływie 10 dni od dnia następującego po dniu skierowania do diagnostyki laboratoryjnej,Informacja o Twojej kwarantannie jest jednak widoczna wyłącznie wtedy, kiedy sanepid wpisze ją do systemu lub gdy lekarz POZ wystawi dla Ciebie skierowanie na test.. Teraz już nie musisz dostarczać decyzji sanepidu do ZUS lub pracodawcy.. W przypadku koronawirusa czas jej trwania wynosi 14 dni.. Taka kwarantanna rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.Od wczoraj Polacy otrzymują wiarygodnie wyglądające SMS-y o skierowaniu na kwarantannę domową.. Od 2 września kwarantanna i izolacja domowa wynoszą 10 dni.. 2 ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi stanowi, że osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, a nie wykazują objawów chorobowych, podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi .- Jeżeli osoba skierowana na kwarantanne opuści miejsce, gdzie powinna na niej przebywać, może być ukarana administracyjnie do 30 tys. zł..

Odpowiedzi na te i inne pytania zbieramy w jednym miejscu, a zakładka jest na bieżąco aktualizowana.Od początku tego tygodnia na telefony rodaków przychodzą SMS-y z informacją o skierowaniu na kwarantannę.

W treści znajduje się link do aplikacji, którą należy pobrać.. Decyzja taka jest bowiem podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego.. Niecodzienna sytuacja związana z epidemią nasuwa nam wszystkim wiele pytań - jak funkcjonuje transport publiczny, czy obowiązują kontrole na granicy, komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na dziecko.. Dotychczas ubezpieczony musiał przedstawić decyzję pracodawcy lub ZUS.. Kwarantannie podlega osoba, która: przekroczyła granicę zewnętrzną UE.Aby je otrzymać, należy przekazać decyzję inspektora sanitarnego o kwarantannie lub objęciu izolacją domową do pracodawcy, zleceniodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (to ostatnie dotyczy osób samozatrudnionych).. Może to zrobić za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.Jak sprawdzić dane o kwarantannie lub izolacji domowej w PUE ZUS?.

Nowe zasady pomijają obowiązek zgłaszania kwarantanny w ten sposób.Przypominamy również, że decyzję o skierowaniu na kwarantannę- domową lub w miejscu do tego przeznaczonym- podejmuje wyłącznie Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Przepis art. 34 ust.. Jeśli wróciłeś do kraju i trafiłeś na kwarantannę, to obowiązuje Cię ona przez 10 dni, licząc od dnia następnego od przyjazdu.. Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek przekazuje decyzję wydaną ubezpieczonemu do ZUS.. Kwarantanna z uwagi na kontakt z osobą chorą trwa również 10 dni.Od 3 listopada 2020 r. osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddać się kwarantannie.. Chodzi tutaj przede wszystkim o wynagrodzenia za czas choroby (finansowane przez pracodawcę) lub o zasiłek chorobowy .Decyzja inspektora sanitarnego o poddaniu kwarantannie będzie podstawą do wypłaty wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego - informuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.. Obecnie osoby wracające zza granicy muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie.Wprowadziło je rozporządzenie wydane przez nowego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.. Kwarantanna będzie krótsza, w przypadku wielu osób nie będzie potrzeby wykonywania na koniec testu, a na wolność wyjdą osoby, które przez niekompetencję Łukasza Szumowskiego siedziały w domu od nawet kilkudziesięciu dni.Osoby skierowane na kwarantannę dostają SMS z informacją o możliwości ściągnięcia i zainstalowania aplikacji - można ją pobrać z Google Play lub App Store.. jeśli razem z tobą mieszkają osoby, z którymi miałeś kontakt już po zetknięciu się z osobą zakażoną, one również podlegają kwarantannie.Krótsza kwarantanna..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt