Deklaracja podatkowa od kupna samochodu
W części A deklaracji w polu nr 4 należy wpisać datę zawarcia umowy.Ta deklaracja służy nie tylko taksie od zakupu samochodu, ale również podatkom przy umowie np. darowizny, pożyczki czy o dział spadku.. Dowiedz się, jak wypełnić PCC-3 po kupnie samochodu, gdzie znaleźć formularz i jak go złożyć.Podobnie w terminie 14 dni od tej daty należy złożyć druk PCC-3 celem zadeklarowania podstawy naliczenia podatku oraz wskazania właściwej kwoty.. W takim wypadku koniecznie trzeba jednak też odwiedzić urząd skarbowy i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-3; 2 proc. od wartości na umowie lub ustalonej .Na zapłacenie podatku mamy 14 dni od dnia zakupu samochodu.. Zakładamy w nim, że jesteśmy osobą fizyczną, która zakupiła samochód od innej osoby fizycznej za 40 tys. zł.. Podatek ten mamy obowiązek zapłacić w związku z realizowanymi transakcjami, jeżeli ich przedmiotem są:Kupno auta od osoby prywatnej Kupując samochód od tzw. sprzedawcy prywatnego, sporządzasz tradycyjną umowę kupna-sprzedaży, po jednym egzemplarzu dla obu stron.. Opłaceniu podatku towarzyszy złożenie deklaracji PCC-3.. Podatek ten należy zapłacić w terminie przewidzianym do złożenia deklaracji, czyli w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.Poniżej przedstawiamy, jak poprawnie wypełnić druk PCC-3.. Wówczas wymagana jest dopłata.Od momentu podpisania umowy kupna-sprzedaży samochodu mamy 14 dni na złożenie deklaracji podatkowej PCC-3 lub PCC-3/A w urzędzie skarbowym, któremu podlega nowy właściciel..

W przypadku kupna samochodu, podatek wynosi 2%.

W przypadku umowy sprzedaży auta wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu.PCC przy kupnie samochodu - kiedy nie trzeba płacić?. Funkcjonuje kilka stawek podatku: 0,1% wartości zakupionego przedmiotu, 0,2%, 0,5%, 2% lub 19 zł.. W przypadku, kiedy nabyty samochód ma współwłaściciela należy złożyć deklarację PCC-3/A.. Poniższe deklaracje i informacje podatkowe przesłane drogą elektroniczną nie mogą być podpisane profilem zaufanym i nie mogą być .Podatek należy uiścić w ciągu 14 dni od daty zakupu pojazdu.. Klauzula Informacyjna Szefa KAS.Opis rozwiązania problemu znajduje się w zakładce e-Deklaracje/Pytania i odpowiedzi w pytaniach: 38, 40, 43 oraz 44.. Pamiętajmy, że dane na druku wpisujemy dużymi, drukowanymi literami.Osoba, która kupiła samochód, zobowiązana jest do dopilnowania kilku formalności.. Wyniesie on 2% wartości rynkowej auta, a jego zapłata powinna nastąpić w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży.Deklarację należy wypełnić na maszynie, komputerze bądź ręcznie czarnym lub niebieskim kolorem dużymi drukowanymi literami.. Przykładowo, umowa .. Co ważne, umowa nie może stwierdzać, że podatek ten rozliczy sprzedający.. Na początku, w polu nr 1, koniczne jest wpisanie numeru NIP.. Podatek PCC-3 należy opłacić jeszcze przed rejestracją pojazdu..

PCC-3 to deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych.

PCC-3 płacimy, gdy kupimy auto od osoby fizycznej.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej jako: ustawa).. W ciągu dwóch tygodni od podpisania umowy sprzedaży musimy złożyć deklarację.. Warto pamiętać o możliwych zwolnieniach od tego podatku.. Należy tutaj nadmienić, że jeśli urzędnik uzna kwotę zakupu pojazdu za zbyt niską, może ją zakwestionować powołując się na oficjalny cennik opublikowany przez specjalizujące się w tym firmy.. Deklaracja dostępności serwisu.. Wówczas wymagana jest dopłata.Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zakupu samochodu wynosi 2% jego wartości (ustalonej w sposób wyżej opisany).. Dokument złożyć można osobiście, drogą pocztową lub wysłać w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu.Kupujący ma obowiązek w ciągu 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację PCC-3..

W takim przypadku nie ma też obowiązku składania deklaracji podatkowej.Osoba niepełnosprawna nie zapłaci pcc od zakupu samochodu.

Jest on wyznaczany na podstawie ceny widniejącej na umowie, ale urzędnik może sam określić wartość pojazdu, jeśli wydaje mu się ona zaniżona.. Każda zwłoka lub - co gorsza - zupełne zaniechanie wniesienia wymaganej opłaty jest kwalifikowane jako wykroczenie podatkowe i podlega karze, którą nakłada .Prywatny zakup samochodu powoduje do zasady obowiązek zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).. Jedną z nich jest wypełnienie deklaracji PCC-3 i opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, który wynosi 2 proc. wartości pojazdu.. Druk liczy trzy strony i większość jego elementów znają osoby składające coroczne zeznania podatkowe.Podatek od czynności cywilno-prawnych, czyli wspomniane PCC, wynosi 2% wartości zakupionego samochodu.. Poprawne wyświetlanie formularzy jest możliwe m.in. w przeglądarce Internet Explorer.. Klauzula informacyjna Ministra Finansów.. Sprzedaż i kupno w rodzinie a PCCPrzy kupnie auta od osoby, która nie prowadzi firmy należy pamiętać, że niezbędna będzie zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych.. Mamy na to 14 dni, ale nie warto zwlekać do końca tego terminu.Podatek od czynności cywilno-prawnych, czyli wspomniane PCC, wynosi 2% wartości zakupionego samochodu.. Deklaracja PCC-3 - kiedy mamy obowiązek złożyć formularz i zapłacić podatek?. W przypadku zakupu samochodu o wartości 40 tys. zł kupujący zobowiązany jest odprowadzić do urzędu skarbowego sumę 800 zł.Spisanie umowy zakupu i odebranie kluczy od właściciela to nie koniec formalności..

Nie musimy się przejmować, jeśli auto kupiliśmy od komisu czy firmy.Umowa kupna sprzedaży samochodu - Pobierz wzór PDF i wydrukuj.

Należy tutaj nadmienić, że jeśli urzędnik uzna kwotę zakupu pojazdu za zbyt niską, może ją zakwestionować powołując się na oficjalny cennik opublikowany przez specjalizujące się w tym firmy.. Kupując samochód należy wypełnić i złożyć w urzędzie skarbowym deklarację w sprawie podatku od czynności cywilno prawnych, czyli formularzu PCC-3.Od dnia 01.01.2007 obowiązek składania deklaracji PCC, a także obliczenia i wpłacenia podatku będzie ciążył wyłącznie na kupującym.Podatek od kupna samochodu płacimy wówczas, gdy sprzedający nie jest płatnikiem VAT.. Umowy nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym także umowy sprzedaży, z zasady skutkują powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.. Zawsze to na nabywcy pojazdu ciąży obowiązek sporządzenia deklaracji i zapłaty podatku na rzecz urzędu.Przy umowie sprzedaży samochodu obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywa na kupującym.. Od tej generalnej zasady istnieją jednak pewne odstępstwa, o których wato pamiętać.Przypadek trzeci to zakup samochodu wprawdzie na fakturę, ale ze zwolnieniem z VAT.. Z sytuacją taką będziemy mieć do czynienia, gdy zakup nastąpi od przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia przedmiotowego (np. od lekarza czy agenta ubezpieczeniowego) lub podmiotowego (a więc przewidzianego dla drobnych przedsiębiorców, których roczny obrót ze sprzedaży nie przekracza 150 000 zł).Zakup nowego samochodu z salonu, kupno auta od firmy na tzw. „fakturę", nabycie samochodu za granicą, czy kupno pojazdu o wartości mniejszej niż 1000zł, zwalniają od podatku PCC.. Formularze w wersji interaktywnej znajdziesz w zakładce e-Deklaracje.. Jeśli się spóźnimy, urząd skarbowy może nałożyć karę na nowego właściciela pojazdu.. Kupujący samochód ma 14 dni od daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży na złożenie deklaracji PCC-3 (lub wraz z załącznikiem PCC-3/A, jeśli nabywców jest dwóch),na podstawie której zapłaci podatek w wysokości 2 proc. wartości samochodu.Od 2016 r. deklarację PCC-2 składasz tylko elektronicznie!. Kara za niezapłacenie podatku wynosi od 1/10.Jak wypełnić formularz podatkowy PCC-3 i PCC-3A.. Jeśli pojazd jest jednak kupowany przez osobę niepełnosprawną daniny płacić nie trzeba.. Polityka prywatności.. Deklaracja ta nie jest wymagana w przypadku, gdy płatnikiem podatku jest notariusz (np. przy zbyciu nieruchomości)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt