Ekuz upoważnienie dla dziecka
Osoby podróżujące w celach turystycznych nie mają obowiązku dostarczania dodatkowych dokumentów do wniosku.Osoby, które nie są w stanie osobiście odebrać karty, mogą kogoś do tego upoważnić wypełniając upoważnienie do złożenia wniosku oraz odbioru EKUZ dla osoby trzeciej.. Można go złożyć osobiście; zeskanowany wysłać pocztą elektroniczną lub faksem; wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.EKUZ czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatna i upoważnia do świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej.. Jeżeli dobrze przygotujemy dokumenty, wydanie jej zajmuje dosłownie 5 minut, warto więc poświęcić ten czas na wypadek nieprzewidzianych urozmaiceń urlopu w postaci złamania nogi, choroby dziecka itp.EKUZ jest ważna z dowodem tożsamości dziecka lub rodzica.. Jeżeli dziecko jest niepełnoletnie, nie potrzebujemy jego upoważnienia do odbioru.. Informacja o utracie ubezpieczenia dla posiadaczy EKUZ.. Gdy za granicę wyjeżdża czteroosobowa rodzina, każdy jej członek, także dziecko, powinien zaopatrzyć się w EKUZ.Idąc do lekarza upewnij się, że honoruje EKUZ!. W razie konieczności uzyskania Certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ wyrażam zgodę na jego przesłanie za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej*.Karta EKUZ dla dziecka upoważnia do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych za granicą i odzyskania za nie części poniesionych kosztów po powrocie do Polski..

Dla dziecka taką kartę może uzyskać jeden z rodziców.

Osoba upoważniona może podpisać wniosek "z upoważnienia".. Karta jest ważna przez 3 lata od daty wydania dla osób ubezpieczonych i 5 lat dla osób pobierających świadczenia emerytalne oraz dzieci (okres ważności karty nie może być dłuższy niż data ukończenia 18 roku życia).Upoważnienie, które powinno być podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka Sytuacja taka ma miejsce, kiedy rodzic/opiekun prawny nie może osobiście przyjść z dzieckiem na badania i wysyła na przykład bliską osobę w charakterze opiekuna nieletniego, a wcześniej ta osoba nie widniała w wykazie osób upoważnionych.Dzięki EKUZ możesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).. Jeżeli dziecko jest niepełnoletnie, nie potrzebujemy jego upoważnienia do odbioru dokumentu.. Osoby, które ukończyły 18. rok życia, w dalszym ciągu się uczą i posiadają status członka rodziny osoby ubezpieczonej, powinny ponadto załączyć do wniosku dowód potwierdzający, że dalej się uczą, może być to zaświadczenie ze szkoły lub legitymacja .Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana jest na następujące okresy: do 5 lat dla emerytów, dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia (w przypadku nastoletniej młodzieży nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia), osób pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne,Upoważnienie jest wymagane również od pracodawców którzy występują z wnioskiem dla swoich pracowników..

Jeżeli chcemy kartę dla dziecka, najpierw wypełniamy dane dziecka, a poniżej nasze dane.

Karta EKUZ obowiązuje na terenie krajów należących do Unii Europejskiej.. Karta EKUZ - jakie dokumenty są wymagane do wniosku o kartę?. Uzupełnić odpowiedni wniosek dostępny na stronie NFZ .. Wypełniony i podpisany wniosek dostarczyć do odpowiedniego oddziału lub delegatury NFZ.. Co należy zrobić?. Pamiętaj, żeby podpisać wniosek.. Powinni ją wyrobić ci, którzy wybierają się na urlop do.Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE.. Upoważnienie powinno zawierać numer dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej.. Można również złożyć wniosek i odebrać kartę w czyimś imieniu (należy wtedy jednak dostarczyć.Upoważnienie nie jest wymagane w przypadku EKUZ dla małżonka i dzieci.. Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że leczysz się zgodnie z zasadami systemu danego kraju.Prawo do otrzymania bezpłatnej EKUZ mają osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia..

Dzieci i młodzież poniżej roku życia są zwolnione z ponoszenia.Jak wyrobić EKUZ dla dziecka?

zastępujący EKUZ oraz do odbioru dokumentu.. Pobierz wniosek; Wypełnij wniosek, wydrukuj i podpisz; Złóż wypełniony wniosek (wybierz jeden ze sposobów): w wydziale wojewódzkim lub uprawnionej delegaturze NFZ - wtedy kartę otrzymasz od razu; e-mailem - zeskanuj wypełniony wniosek i wyślij na adres: [email protected]; pocztą tradycyjnąDla każdej osoby należy wypełnić osobny wniosek.. Tradycyjną pocztą.5 EKUZ może być wysłana na wskazany adres tylko w przypadku, gdy wniosek został podpisany.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią [174,62 KB]EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - warto o niej pamiętać wybierając się na wakacje za granicę.. Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią.. Etap 3 - odbiór dokumentu.. 6 W przypadku, gdy z wnioskiem występuje osoba upoważniona lub opiekun prawny należy załączyć odpowiednio pisemne upoważnienie lub inny równoważny dokument uprawniający do uzyskania karty w imieniu innej osoby.Upoważnienie wydania EKUZ lub certyfikatu tymczasowego zastępującego EKUZ..

Zanim pójdziesz do lekarza za granicą - upewnij się, czy zapłacisz za usługę, której potrzebujesz.Czym jest upoważnienie?

Osoba upoważniona może podpisać wniosek z upoważnienia.. Wyrobienie karty EKUZ jest stosunkowo proste i szybkie.. Karty EKUZ dla dzieci i młodzieży wydawane są na 5 lat, ale na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez nich 18 lat.. Nie każda usługa medyczna w tych krajach będzie dla ciebie bezpłatna.. Jeśli wniosek składa upoważniona przez ciebie osoba, wtedy to ona musi podpisać wniosek i musi mieć twoje upoważnienie.Upoważnienie nie jest natomiast wymagane w przypadku EKUZ dla dziecka i współmałżonka.. Odbiór osobisty jest możliwy wyłącznie w bezpośredniej obsłudze po złożeniu wniosku na Sali Obsługi w siedzibie ZOW NFZ, Delegaturze w Koszalinie lub w Punkcie Obsługi w Pyrzycach.. Wniosek o wydanie certyfikatu tymczasowo zastępującego EKUZ.. Ale uwaga!. Oświadczenia dotyczące pobytu w Wielkiej Brytanii po 31.12.2020 r.EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego potwierdza prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych za granicą na koszt NFZ.. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, która dzięki unijnym uregulowaniom pozwala nam na korzystanie z podstawowej opieki zdrowotnej podczas pobytu za granicą, nie jest wydawana automatycznie wraz z naszym wyjazdem.Upoważnienie, nie jest wymagane w przypadku niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków.. Honoruje ją również Norwegia, Szwajcaria, Islandia i Liechtenstein.Obecność dziecka w czasie składania wniosku nie jest konieczna (wystarczy, że złożymy podanie w jego imieniu).. Jak uzyskać EKUZ?. EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które mają ubezpieczenie zdrowotne.. Oznacza to, że składając wniosek o wydanie karty EKUZ dla dziecka w wieku 17 lat będzie ona ważna tylko rok, dokąd nie ukończy ono 18 lat.EKUZ - jak wypełnić formularz i złożyć wniosek.. Jeżeli składamy wniosek osobiście w placówce NFZ, otrzymamy go na miejscu bez żadnej zwłoki.EKUZ dla osoby trzeciej.. Przyda się też osobom, które zamierzają pracować lub uczyć się poza .Co zrobić, gdy zgubisz EKUZ i będziesz potrzebować opieki zdrowotnej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt