Wzór oświadczenia uczestnika programu sks
oświadczam,oświadczenie uczestnika PPK o posiadaniu przez niego wiedzy o konsekwencjach złożenia rezygnacji.. Pliki do pobrania, edycji i druku.. SKSonTour 2019 już niebawem!UWAGA!. Wzór formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik 7a.. Oświadczenia rodziców dzieci, które brały udział w Programie SKS w 2019 są dalej .Załącznik nr 7 - Wzór oświadczenia uczestnika OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU .. pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.. POBIERZ - załącznik nr 2 - Wzór Oświadczenia przedstawiciela ustawowego Uczestnika Programu SKS.. Wymagania dotyczące wyodrębnionej ewidencji księgowejOdsłony: 12129 Aktualizacja z 9 stycznia 2018 rr.. Aktualizacja z 22 września 2016 r.Wzory umów/decyzji oraz załączników do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegowiększa ilość nauczycieli oświadczenie należy przesłać dla każdego z nich oddzielnie /zał.. Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH .. tak zebranych danych osobowych jest Minister Rozwoju Regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ul. ..

Oświadczenie uczestnika Programu Szkolny Klub Sportowy 1.

Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których .Programu „SKS" w celach promocyjnych oraz dokumentacyjnych Programu „SKS" oraz działalności statutowej IS-PIB, poprzez umieszczenie zdjęć i filmów w przestrzeni publicznej.. Wzór komunikatu organizacyjnego Wzór komunikatu końcowego .. INSTRUKCJA - REJESTRACJA W DZIENNIKU SKS 2020.. Wyrażona zgoda obejmuje używanie, obróbkę, powielanie i wielokrotne rozpowszechnianie materiałów fotograficznych i filmowych zawierających wizerunek dzieckaNowy wzór Oświadczenia uczestnika projektu dostosowany do wymogów RODO obowiązujący w realizowanych projektach PO WER od 25 maja 2018 r. 29.05.2018 Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej PO WER, w związku ze zmianą przepisów dot.. 3) Wzór deklaracji uczestnictwa w projekcie.. Ważna informacja dla organizatorów imprez.. Jesteśmy Operatorem Wojewódzkim Programu SKS.. Rozpoczynamy edycję Programu SKS Lubelskie 2018.. Wzory zgód pełnoletnich uczestników.. Oświadczenie Uczestnika Projektu, który jest płatnikiem VATLista szkół zakwalifikowanych do programu SKS Małopolski SZS przedstawia listę szkół zakwalifikowanych do programu Szkolny Klub Sportowy 2017..

... - Oświadczenie uczestnika Programu Szkolny Klub Sportowy ...

Dlatego też wskazane jest posiadanie tego druku w pojeździe.. NOWI NAUCZYCIELE.. INSTRUKCJA - REJESTRACJA W DZIENNIKU SKS 2020.. Pliki do pobrania, edycji i druku.. Oświadczenia rodziców wgrywane są do dziennika SKS.. Przejechaliśmy ponad 4500 km, odwiedziliśmy 9 miast i spotkaliśmy się z niesamowicie gorącym przyjęciem.. Rozpoczynamy edycję Programu SKS Lubelskie 2018.. Byliśmy opreatorem wojewódzkim programu Junior sport.oświadczenia opiekuna prawnego dziecka lub samego uczestnika w przypadku osób pełnoletnich.. Druki są w nowych wersjach, więc w przypadku kontynuacji grupy z poprzedniej edycji musimy zebrać zgody raz jeszcze.z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia Programu "Szkolny Klub Sportowy" REGULAMIN SKS.. Zakres danych osobowych uczestników projektu powierzonych do przetwarzania doc; 80,5kB DOC 4.. Zajęcia w ramach Programu SKS realizowane są od 1 stycznia 2019 r. do 15 grudnia 2019 r. 9.Od przystępujących do grupy uczestników należy zebrać nowe oświadczenia przedstawiciela ustawowego (rodzica lub opiekuna prawnego) a w przypadku dorosłych uczestników oświadczenia pełnoletniego uczestnika.. 2.- załącznik nr 2 - Wzór Oświadczenia przedstawiciela ustawowego Uczestnika Programu SKS.. Pobierz -> wydrukuj -> wsadź do schowka samochodowego..

2) Wzór oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

NAUCZYCIELE KONTYNUUJĄCY.. Dane uczestników projektów 79,0kB DOC 5.. Udział w zajęciach w ramach Programu SKS jest bezpłatny.. ochrony danych osobowych, przekazujemy do stosowania uaktualniony wzór Oświadczenia uczestnika .6.. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie .Niezależnie od miejsca zdarzenia jego uczestnicy powinni wypełnić druk "Wspólnego zgłoszenia szkody", który ułatwia zakładowi ubezpieczeń likwidację szkody.. Ze względów formalnych lista uczestników-szkół programu SKS może ulec zmianie.Poniżej zamieszczamy umowę zlecenie SKS na rok 2020r.. W związku ze zmniejszeniem dofinansowania imprez sportowych w roku 2014 Zarząd W-M SZS przypomina o przyjętych zasadach dotyczących .Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 1 Załącznik Nr 2 do regulaminu projektu - Wzór oświadczenia Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do Projektu pn. „Zbadaj się, to przecież takie proste.". Oświadczenie Uczestnika Projektu niebędącego płatnikiem podatku VAT Załącznik 7b.. Podmiot zatrudniający powinien niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 7 dni, poinformować wybraną instytucję finansową o złożeniu przez uczestnika takiej deklaracji.Wzór oświadczenia przedstawiciela ustawowego uczestnika Programu Skaut..

lubuskie ...SKSonTour to cykl wydarzeń sportowych skierowanych do uczestników programu SKS.

nr 2/, Wzór oświadczenia rodzica wyrażający zgodę na uczestnictwo w PROGRAMIE SKS oraz zgody na wizerunek dziecka, uczestnika zajęć sportowych SKS, który po podpisaniu jest w dokumentacji nauczyciela.. Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 105,5kB DOC 8.. Prosimy Jednostki Samorządu Terytorialnego o dostarczenie oryginałów "Deklaracji szkół" do dnia 26.01.2017.. Drodzy SKS - owcy.. W związku z przystąpieniem do Projektu „Edukacja poprzez Karate-druga edycja" realizowanego w ramach Programu.. Załączniki do umowy (zip, 2.38 MB).. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 71,5kB DOC 6.. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoOświadczenie uczestnika PPK Oświadczam, że rezygnuję z dokonywania wpłat do PPK oraz posiadam wiedzę o konsekwencjach złożenia niniejszej deklaracji, w tym: 1) nieotrzymania wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł, należnej uczestnikom PPK (dotyczy uczestnika PPK, który nie nabył uprawnienia do wpłaty powitalnej przed złożeniemWzór wniosku o wyłączenie przedmiotu z masy upadłości upadłego konsumenta Wzór wywiadu pielęgniarskiego oraz zaświadczenia lekarskiego Załącznik do wniosku o rejestrację lub o zmianę danych podmiotów rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych .. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na .E-dokument: Przykłady i wzory rozmaitych pism takich jak umowy, podania, wnioski czy oświadczenia.. lubelskie.. Oświadczenie zawiera m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które znajdują się w dzienniku elektronicznym, a także jest warunkiem ubezpieczenia w razie zdarzenia, które ma miejsce podczas zajęć SKS.Wzór oświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis Załącznik 6.. Uczestnikami Programu SKS są dzieci i młodzież szkolna, uczęszczające do danej placówki szkolnej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwani dalej „Uczestnikami") 7. nr 3/.Wzór oświadczenia uczestnika projektu .. dolnośląskie.. Formularz przekazywania informacji .. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata .OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.. Wzór umowy o dofinansowanie Projektu w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (docx, 153.88 KB).. Prosimy nauczycieli zakwalifikowanych do programu o wydrukowanie, zapoznanie się z warunkami umowy, wypisanie i przesłanie listowne wraz z załącznikiem ZZA (uzupełnionym zgodnie z instrukcją) na adres stowarzyszenia Gdańska 163, pokój 135, 85-915 Bydgoszcz z dopiskiem SKS.Wzór oświadczenia uczestnika projektu 111,0kB DOC 4..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt