Wniosek o leczenie odwykowe do prokuratury
Musi on być uzupełniony na wezwanie sądu, pod rygorem zwrotu wniosku - stwierdził SN.Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd.. Kategoria: Pisma: Data dodania: 13 listopada 2016: Pobierz wzór DOC (27.00 KB) Liczba pobrań: 10188 PDF (70.97 KB) Liczba pobrań: 5216 Komentarze (0) 4 + 1 = ?. Wniosek o przyjęcie do szpitala psychiatrycznego należy złożyć do sądu rejonowego wydział rodzinny i nieletnich według miejsca zamieszkania osoby chorej.. Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego jest jedną z wielu form motywowania osoby uzależnionej, by podjęła decyzję .. (Wzór wniosku do GKRPA o skierowanie na leczenie odwykowe) Dane wnioskodawcy data, miejscowość Imię i nazwisko Adres Tel.kontaktowy Do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Osielsku Zwracam się z wnioskiem o skierowanie mojego męża/mojej żony/mojego brata/mojego syna- Prokuratura, Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej (wzór wniosku dołączono do „procedury").. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmuje wnioski oDecyzję o skierowaniu wniosku o objęcie przymusowym leczeniem odwykowym podejmuje Komisja na swym posiedzeniu po zapoznaniu się ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją..

Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest całkowicie bezpłatna.

Wzory pism o umieszczenie w dps bez zgody, ubezwłasnowolnienie, przymusowe leczenie odwykowe, psychiatryczne można pobrać na ale trzeba się zalogować.. O obowiązku leczenia orzeka sąd rejonowy, który wszczyna swe postępowanie na wniosek komisji lub prokuratury.Jeśli cel leczenia został osiągnięty przed zakończeniem terminu, na wniosek placówki leczniczej, sąd może podjąć decyzję o skróceniu tego terminu.. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.. wnioski.. 2 i 3, dołącza się orzeczenie lekarza psychiatry szczegółowo uzasadniające potrzebę leczenia w szpitalu psychiatrycznym.. Nie wiem jak sformułować uzasadnienie, zeby to jakoś z sensem brzmiało.. Przydatny dla osób, w których domu występuje problem .- Prokuratura Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu - a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury - spowoduje, że Sąd odrzuci taki wniosek, jako pochodzący od osoby nieuprawnionej.. Do wniosku dołącza dokumentację wraz z opinią biegłego, jeżeli takie badanie zostało przeprowadzone.Wniosek może złożyć dowolna osoba (członek rodziny, sąsiad, daleki krewny itp.) lub instytucja (zakład pracy, pomoc społeczna, Policja, Prokuratura), która wie o osobie nadużywającej alkoholu i powodującej rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylającej się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,albo systematycznie zakłócającej spokój lub porządek .o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego..

Stażysta Posty: 70Wniosek do sądu o przymusowe leczenie psychiatryczne - Wzór.

Orzeczenie lekarz psychiatra wydaje na uzasadnione żądanie osoby lub organu uprawnionego do zgłoszenia wniosku o wszczęcie postępowania.. Sądem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie XV Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Strzyżowie.Wniosek do prokuratora .. Wniosek jest zwolniony z opłat sądowych.leczenie alkoholika ubezwlasnowolnienie (bez jego zgody)Wniosek do prokuratora.Mam takie pytanko - kto jest uprawniony do zlozenia wniosku do prokuratora o przymusowe leczenie odwykowe.. 2.Jednak Sąd Najwyższy orzekł inaczej (sygn.. W razie, gdy zachodzi potrzeba złożenia ponownego wniosku o przymusowe leczenie, należy pamiętać, że można to zrobić nie wcześniej niż 3 miesiące po zakończeniu poprzedniego .1.. Nie zatrzymuje to jednak biegu sprawy w MOPS, Prokuraturze i na Policji, które podejmują działania zgodnie ze swoimi kompetencjami.Właśnie piszę wniosek o skierowanie na rpzymusowe leczenie.. W sytuacji, gdy sąd wyda prawomocne postanowienie o .Ta sprawdzi, jak dalece choroba alkoholowa ojca jest zaawansowana, i może wystąpić do sądu z wnioskiem o skierowanie go na przymusowe leczenie..

Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobrania Jak przebiega przymusowe leczenie odwykowe?

Do wniosku, o którym mowa w art. 29 ust.. 1: 1: 12 Październik 2010, 22:02 Łukasz Obrał: Wzór wniosku do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na złożenie przez opiekuna prawnego (kuratora) wniosku w ośrodku pomocy społecznej o umieszczenie ubezwłasnowolnionego w DPS.Wzór wniosku o skierowania na leczenie odwykowe do pobrania.Bardzo proszę o przesłanie wniosku o przymusowe leczenie na adres .. Stwierdził, że niedołączenie przez prokuratora do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie skierowania na przymusowe leczenie odwykowe opinii biegłego lekarza jest brakiem formalnym.. Jednak żeby osoba chora udała się do szpitala na podstawie skierowania1.. 1 i 2 w/c ustawy).. Dodaj do ulubionych dodano: 25.10 .. Do pobrania druk i wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe w formacie .pdf i .doc do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.. Wniosek o udzielenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.. dodano: 25.10.2016 Dodaj do ulubionych.. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu .W trakcie trwania procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego wnioskodawca może wycofać wniosek o leczenie jedynie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji..

pliki do pobrania; wniosek o objĘcie leczeniem - gkrpa (rozmiar: 94 kb)Wzór wniosku o przymusowe leczenie.

Czy była teściowa (jestem 9 miesięcy po rozwodzie i nie zamieszkuję ani z nią ani z byłą) ma do .Z wnioskiem do komisji o skierowanie osoby uzależnionej na leczenie może zwrócić się każda osoba i instytucja, która może udokumentować występowanie rozkładu życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od pracy albo systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego.Jeżeli u osoby zgłoszonej zostanie zdiagnozowane uzależnienie do alkoholu to może być on zobowiązany do poddania się leczeniu stacjonarnemu lub w otwartym zakładzie odwykowym.. Taki wniosek może też złożyć prokurator.W sytuacji, w której dana osoba chce rozpocząć leczenie odwykowe, może złożyć wniosek do gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o wydanie skierowania, albo wyrazić zgodę na takie badanie, w przypadku: rozkładu życia rodzinnego, przez który należy rozumieć utratę więzi uczuciowej, a także gospodarczej rodziny; .Zobacz również: Przymusowe leczenie alkoholika.. Wniosek o przymusowe leczenie ma charakter wyjątkowy, dlatego przesłanki do wystąpienia z wnioskiem również muszą mieć charakter nadzwyczajny.. Pije kobieta, zaniedbuje dzieci zaciaga długi.Wniosek o przymusowe leczenie odwykowe do prokuratury wzór 15 czerwca 2020 09:52 PDF Jednak zgodnie z jej artykułem 23 członkowie rodziny osoby uzależnionej od alkoholu, dotknięci.Taki wniosek może też złożyć prokurator.Niepodanie faktów i okoliczności potwierdzających istnienie ww.Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.. Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r.. ZOBACZ PODOBNE » Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego - Wzór, Druk ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt