Kosztorys elewacji norma pro
Kosztorys inwestorski na Remont Elewacji Budynku w S .. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.. Poszcz Razem 14 d.1.. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.. opracował : mgr in ż. Tomasz Rab ęda - 3 - Norma PRO Wersja 4.18W tej prezentacji przedstawiamy podstawowe funkcje programu Norma PRO.Zapraszamy na nasze strony: do programu Norma PRO.. ANALOGIA - ODBICIE NIENOŒNYCH TYNKÓW ELEWACJI - PRZYJÊ-TO 5% POWIERZCHNI - Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.- .. Obsługa programu Norma PRO to w całości część praktyczna, podczas której omawiana jest i przećwiczona pełna funkcjonalność programu od podstaw do najbardziej zaawansowanych opcji.Norma PRO jest jednym z najbardziej rozbudowanych programów do kosztorysowania.. elewac_pgkim_admin_slepy KSI¥¯KA PRZEDMIARÓWKOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg.. Podstawa Opis i wyliczenia j.m.. Kosztorys nakładczy (ślepy)- remont elewacji - Bednarska 11___7_07_2017.KST .. 4Gruntowanie i szpachlowanie elewacji pod malowanie wykończeniowe 0,00 5Gruntowanie i malowanie wykończeniowe 0,00 6Rusztowanie i praca podnośnika 0,00 7Naprawa cokołu z piaskowca 0,00 8Naprawy i izolacja w obrębie spustów podziemnych 0,00REMONT POKRYCIA DACHU, ELEWACJI, DRZWI I INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR 149 W OSTROWI MAZOWIECKIEJ 1 ROBOTY DACHOWE 1.1 Roboty rozbiórkowe 1 d.1.1 KNR 4-01 .. PRZEDMIAR ROBÓT - ,,Ślepy kosztorys" - 7 - Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36514 Użytkownik: 26 WOG Ostrów Mazowiecka..

Na tym zako ńczono opis do kosztorysu.

Norma PRO Wersja 4.08 Licencja: 4350 dla mgr in¿.. Szkolenia Norma PRO, kursy kosztorysowania, sprzedaż Norma PRO, porady dla kosztorysantów.Kosztorysy inwestorskie, ofertowe, po-wykonawcze.. Dzięki temu program zyskał największą popularność w Polsce.KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg.. 62 KNR 202/923/4 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy - parapety okienne 2,870 m2 63 ORGB 202/541/2 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm - parapety, gzymsy, ogniomury,Szkolenie Norma PRO od podstaw z częścią zaawansowaną (2 dni) Zawsze pracujemy na najnowszej wersji programu Norma PRO.. Zawiera wyjaśnienia i opinie autorytetów w dziedzinie kosztorysowania, zamówień publicznych i pokrewnych, komentarze i omówienia zmian w przepisach prawnych.Pakiet wersji edukacyjnych najbardziej popularnych programów do kosztorysowania: Norma PRO/EXPERT oraz MIARA PRO.Dodatkowo pakiet wzbogacamy podręcznikiem Sporządzanie kosztorysów do nauki zawodu technik budownictwa.Realizuje treści z zakresu pierwszej części kwalifikacji B.30 (Sporządzanie kosztorysów).. Program umożliwia tworzenie kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną i mieszaną.Elewacja 1 Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 11551) strona nr: 4 Remont elewacji Podstawa nakładu, opis pozycji Ilość Krot..

... - malowaniu elewacji - 2 - Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20047 dla Usługi Projektowe Czesław Syska.

cm na ścianach metodą lekką tynk .Buduj z Głową - kwartalnik kosztorysanta to publikacja, skierowana do branży budowlanej, administracji państwowej oraz samorządowej.. Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. MYSŁOWICE-S ĄD-ELEWACJA-POPR1 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp.. Podsta-wa Opis i wyliczenia j.m.. Mimo obszernej funkcjonalności jest prosty w obsłudze i pozwala szybko wykonywać kosztorysy od podstawowych do bardzo skomplikowanych.. 3.1 KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj ącej si ę do u żytku m 25.0 m 25 .przykładowy przedmiar domku jednorodzinnego PRZEDMIAR Lp.. Bud nr 149_remont budynku - przedmiar robót.KST .Toruń Czerwiec 2010r Kosztorys Strona 2/17 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Elewacja Bardziej szczegółowo ZS 2 ele I etap 2012 Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2012(lic. 5899) strona nr: 1.KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg.. Obmiary mogę wykonać na.Kosztorys Inwestorski - Jagiello ńska 1 S-ce Śl.ath PRZEDMIAR Lp.. Poszcz Razem 47 d.5 KNR 2-02 1604-03 Rusztowania zewn ętrzne rurowe o wys.do 20 m m2 1965.1 m2 1965.100NORMA PRO.. Norma PRO - program do kosztorysowania, który zrewolucjonizował pracę kosztorysantów i zmienił na zawsze sposób przygotowywania kalkulacji budowlanych.W ciągu kilku lat od swojej premiery Norma PRO stała się najchętniej kupowanym programem kosztorysowym w Polsce, wykorzystywanym do sporządzania m.in. kosztorysów inwestorskich i kosztorysów szczegółowych.PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS ŒLEPY ..

Norma PRO 4.71 to najpopularniejszy program do tworzenia kosztorysów metodą szczegółową, uproszczoną i mieszaną.

* KNR 0-8 d KNR 0-8 d RAZEM 6.7 Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.. - do nabycia zestawu nie jest konieczne spełnienie jakichkolwiek warunków!NORMA PRO.. miary Ilość Cena zł .Wszelkie prace prowadzi ć zgodnie z obowi ązuj ącą sztuk ą budowlan ą i wiedz ą techniczn ą, a w szczególno ści z obowi ązuj ącymi norma-mi, zgodnie ze specyfikacj ą techniczn ą robót.. RAZEM Robocizna Materiały Sprz ęt RAZEM 717.36 299.33 418.03 Koszty po średnie [Kp] 65.4% od (R, S) 469.16 195.77 273.39Opis mieszkania .. Powierzchnia: 72 m2 Pomieszczenia: kuchnia, salon, dwa pokoje, łazinka, wc Stan zastany: lokal w stanie deweloperskim Zakres prac: kompleksowe prace wykończeniowe, projekt koncepcyjny i kolorystyczny całego lokalu, projekt mebli kuchennych, projekty łazienki i WC Pobierz kosztorys budowlany ze wszystkimi szczegółami - kosztorys budowlany4 Elewacja.kst 6 KNR -0 Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych d * RAZEM Docieplenie elewacji -podbitki 7 KNNR 7 d analogia Sufity podwieszane aluminiowe -demontaz Krotność = 0. wejscie gł.6**.+8.0* zach.00*.0+.60* *.9 płn.80*.+.80*.+8.. Wspólnego Słownika Zamówie ń 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45211340-4 Budownictwo wielorodzinne NAZWA INWESTYCJI : Remont elewacji kamienicy przy ul. Nocznickiego ADRES INWESTYCJI : ul. Nocznickiego 18, 19-400 OleckoPełna wersja programu kosztorysowego Norma PRO, zawierająca klucz sprzętowy, dla osób, firm i instytucji nie posiadających jeszcze żadnego programu kosztorysowego..

3.1 KNR 4-01 0354-15 Demonta ż ró żnych elementów z elewacji - reklamy, daszki szt. 3 szt. 3.000 RAZEM 3.000 15 d.1.

Poszcz Razem 40 d.2.3 KNNR 2 0105-05 Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach budynku - żebra, belkiProgram do kosztorysowania Norma PRO zawiera zaawansowane mechanizmy dzięki którym można sporządzać kosztorysy wariantowe, porównawcze i złożone, tworzyć pozycje scalone o swobodnym stopniu agregacji, definiować okresy rozliczeniowe i kody wykonawcze, tworzyć i korzystać z cenników obiektów i asortymentów robót, rejestrować zmiany i korekty.. Pakiet zawierający dodatkowo roczny abonament aktualizacyjny Buduj z Głową, roczny abonament na cenniki Intercenbud z dostępem do serwisu internetowego oraz program do projektowania CAD Rysunek lub moduł eksportu .5 WYKONCZENIE ZEWNĘTRZNE - ELEWACJA 23 181,37 RAZEM m2 p.u.. Podstawa wy-ceny Opis Jedn.. Poszcz Razem REMONT I PRZEBUDOWA - Budynku Biblioteki 1 45453000-7Jak Zrobić Kosztorys Budowlany, Kurs Norma Pro, kosztorysowaniecz 1.. Podst Opis i wyliczenia j.m.. Wspólnego Słownika Zamówień .. Dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepe nosprawnych.. UWAGA!. Wykonuję w programie NORMA PRO na podstawie przysłanych (pocztą lub e-meilem): przedmiarów, dokumentacji lub obmiarów.. 78,29 2 630,37 205 931,57 Ogółem wartość kosztorysowa robót 205 931,57 Słownie: dwieście pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden i 57/100 zł - 2 - Norma PRO Wersja 4.24 Licencja: 13475 dla RemizNorma PRO to powszechnie znany i ceniony program do kosztorysowania, przeznaczony dla najbardziej wymagających Klientów.. Wydruki, obsługa PDF, współpraca z Excel-em..Komentarze

Brak komentarzy.