Wzór umowy adopcyjnej kota
§ 9 Stosowanie odpowiednich przepisówKot też choruje!. Wklejajcie swoje forumularze, może dzięki temu stworzymy wspólnie "umowę idealną"?. Szczególnie przydatna w przypadku adopcji psa lub kota.. § 4wypadnięciem kota z balkonu lub okna, a w przypadku kotów wychodzących oznakuje kota mikrochipem.8.Umożliwi odwiedziny osoby wydającej kota lub osoby przez nią wskazaną przed wyadoptowaniem kota w celu sprawdzeniu warunków bytowych jak i po adopcji kota w celu potwierdzenia wypełnienia wyżej wymienionych warunków niniejszej umowy.. Pod żadnym względem nie porzucę kota ani nie oddam go do schroniska.. §10 1.W przypadku niedotrzymania któregokolwiek z warunków Umowy Adopcyjnej pies przechodzi z powrotem na własność Fundacji bez dodatkowych oświadczeń woli, a opiekun zobowiązuje się do bezzwłocznego wydania psa Fundacji.Warunki umowy adopcyjnej kota: § 1.. 1 Kodeksu .2.. Ja zwykle zawieram dwie umowy, piewrszą próbną, na tydzień-dwa, kiedy to ja jestem właścicielem psa, a Adoptujący tylko go "testuje", a potem umowę właściwą, z zastrzeżeniem, że w terminie 3 miesięcy mam prawo odebrać psa bez podania przyczyny.§ 13.. § 3.niniejszej umowy i skutkować będzie nałożeniem na Adoptującego kary pieniężnej w kwocie 2000 zł płatnej na konto Fundacji Serce dla Zwierząt.. Czy jesteś w stanie poświęcić dla niego część swojego czasu przez całe ich życie?.

Przykład umowy adopcyjnej zwierząt.

Może też coś zniszczyć.. Strony określają możliwość rozwiązania umowy i powrót Kota do Oddającego do adopcji.Jeżeli Adoptujący z jakiś względów nie mógłby zatrzymać Kota, jest zobowiązany zawiadomić i oddać zwierzę osobie od której je otrzymał.. Poniżej wzór umowy do pobrania w plikach .doc i .pdf.W zwiazku ze zgloszonym zapotrzebowaniem na Wzór Umowy Adopcyjnej, tworze nowy watek z umowa, ktora otrzymalam od saski.. Każda ze stron oświadcza, że zapoznała się z treścią niniejszej umowy, a także otrzymała po jednym egzemplarzu.Kupując psa od hodowcy każdy musi podpisać taką umowę.Adoptując psa ze schroniska/z fundacji również trzeba podpisać umowę.. § 8Umowa, lub też kontrakt (z łaciny contractus) to porozumienie dwóch, lub kilku stron, które ustala wzajemnie obowiązujące obowiązki i prawa.Umowy można rozróżnić na umowy administracyjne, międzynarodowe, oraz cywilono-prawne.. Kot porusza się po wszystkich płaszczyznach, może chcieć spać z nami w łóżku, miauczeć, będzie zostawiać futro na ubraniach czy meblach i robić masę innych rzeczy.Umowy adopcyjne zwierząt są bardzo rygorystyczne..

[LEFT][FONT=Arial]Jakie umowy adopcyjne stosujecie?

Zastanawiam się czy nie naruszają w ogóle mojego prawa do prywatności.. § 15.Umowa adopcyjna w świetle prawa.. Jeśli jest to zwykły kundelek ,który pojawił się przez przypadek to niekoniecznie,chyba ,ze chcecie się w to bawić to tak :DW przypadku stwierdzenia z łamania warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania zwierz ęcia, ma prawo natychmiast odebrać zwierzę.. Teoretycznie jak znajdę psa na ulicy, mogę go wziąć i nikomu się nie tłumaczyć, jak znajomym oszczeni się suka i wydają szczenięta, mogę je wziąć/dostać i nikomu się nie tłumaczyć potem jak się zwierzakiem opiekuję, jak go karmię, leczę, traktuję.ponieważ nie mogłam się dostać na stronę SPS, byłam zmuszona sama sklecić wzór umowy adopcyjnej (mam nadzieję, że jest chociaż trochę zbieżna z tą SPSu) na podstawie tego, co było mi dostępne, czyli umowy adopcyjnej dla psa i umowy dla kota zaczerpniętych z dogo (oraz własnej inwencji ).w przeciągu 3 miesięcy od daty podpisania umowy adopcyjnej, w przypadku gdy zwierzę nie zostało poddane zabiegowi sterylizacji przed adopcją, suk po pierwszej cieczce, gdy w momencie adopcji jest za młoda do przeprowadzenia zabiegu sterylizacji, do momentu obowiązkowej sterylizacji Adoptujący nie dopuści do rozmnażania się suczki..

Z chwilą rozwiązania umowy z przyczyn, o których mowa w ust.

W serwisie można znaleźć niezbędne informacje dotyczące: umowa o pracę, umowa kupna sprzedaży, umowa przedwstępna, pożyczka.Niniejszy dokument jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie zaś umową kupna zwierzęcia.. 4 ADOPCJA KOTA podpkt.ew książeczce zdrowia kota.. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch/trzech jednobrzmiących egzemplarzach.. Jezeli macie jeszcze jakies inne wzory to prosze wrzuccie je do tego watku, bo moga sie przydac innym.. 513 037 17 [email protected] ANKIETA Część I Ten kwestionariusz został stworzony po to, abyś naprawdę zrozumiał/a odpowiedzialność,Umowa adopcyjna kota-zwrot zwierzaka-liczy się czas !. 1.5 Koszty utrzymania i opieki medyczno-weterynaryjnej nad adoptowanym zwierzęciem, należą do Adoptującego od dnia podpisania .W przypadku stwierdzenia złamania warunków umowy adopcyjnej i zaniedbania zwierzęcia, ma prawo natychmiast odebrać zwierzę.. Każda umowa w tym umowa adopcyjna zawierana według polskiego prawa ma w pewnej mierze swoje oparcie w kodeksie cywilnym, a dokładnie w jego Księdze Trzeciej, która nosi znamienny tytuł Zobowiązania.Zespół reguł tam zawartych tyczy się stosunków prawnych istniejących między poszczególnymi podmiotami prawnymi.Udostępnię wzory dość restrykcyjnej umowy adopcyjnej na psa i na kota, ale mailowo..

W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszej umowy, noszących znamiona czynu zabronionego,.304 § 1 zd.

Kastracja jest jedyną skuteczną i bezpieczną dla zdrowia zwierzęcia metodą zapobiegania nadpopulacji i bezdomności zwierząt.. Kot będzie pod opieką weterynaryjną, będzie regularnie odrobaczany, szczepiony, a w razie choroby leczony z należytą troską.. Do wykorzystania przy adopcji zwierzaka ze schroniska lub od prywatnego właściciela.. Podpis osoby oddającej kota: Podpis osoby adoptującej kota: (*) Umowa adopcyjna została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.strona 3 UMOWA ADOPCYJNA KOTA KRAKOWSKA FUNDACJA POMOCY ZWIERZĘTOM STAWIAMY NA ŁAPY ul. Chocimska 1b, 30-065 Kraków tel.. 1 Kodeksu PostępowaniaJeśli zwierzę przetrzymywane byłoby w nieodpowiednich warunkach, określonych m.in. w § 4 niniejszej umowy, Właściciel zastrzega sobie możliwość odebrania chomika Adoptującemu i rozwiązania umowy adopcyjnej.. Za okazaniem niniejszej umowy adopcyjnej Adoptującemu przysługuje rabat 10 % na zabieg kastracji w Przychodni Weterynaryjnej homiczówka ul. Conrada 8 lok.. Oddałem małego kociaka pewnej rodzinie do adopcji.Została zawarta umowa adopcyjna.Ale ponieważ działałem pod wpływem nacisku i nalegania rodziny adopcyjnej,moja decyzja o oddaniu zwierzaka nie została przemyślana do końca.Miało to miejsce 29,10,2009.W poniedziałek 02,11,2009 zażądałem zwrotu .. 1 Adoptujący jest zobowiązany do niezwłocznego wydania zwierzęcia na żądanie Schroniska.. Adoptujący potwierdza, że jest osobą pełnoletnią, świadomą zobowiązań wynikających z poniższej umowy i.Adoptujący oświadcza, iż przyjmuje kota wyłącznie dla siebie, a nie dla pośredników lub innych osób.. W przypadku aktów łamania istotnych postanowień niniejszej umowy, noszących znamiona czynu zabronionego, działając na podstawie art. 304 § 1 zd.. Kot je i wydala.. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.. 4 01-922 Warszawa, tel.. Jak walnę tu wszystkie zastrzeżenia, jakie mam w umowie, to potencjalne domki będą wiedziały z góry co mówić, żeby psa/kota dostaćumowa adopcyjna kota bardzo pilne.. Ten watek znajduje w Kocim ABC CZĘŚĆ II INFORMACJE SZCZEGÓLNE Kot w naszym domu pkt.. Tak samo jak każdy z nas.. Witam jestem ,,nowa'' na forum mam pytanie.. (22 .Wydającemu.. W naszym zbiorze skupimy się na przykładowych umowach cywilnoprawnych.. 04,09,2015 roku oddałam pewnej Pani dwa koty perskie na umowę adopcyjna, do tej pory odsyłała zdjęcia z domu w którym rzekomo przebywają ale 15 10 2015 zaproponowałam wizyte .do realizacji umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt