Upoważnienie do potwierdzania profilu zaufanego
Jeśli Twój bank Ci tego nie umożliwia, możesz złożyć wniosek przez internet, a potem potwierdzić go w punkcie potwierdzającym (punkty potwierdzające to urzędy skarbowe, oddziały NFZ, ZUS ).Profil Zaufany (PZ) jest bezpłatną metodą potwierdzenia tożsamości obywatela w elektronicznych systemach administracji.. 1, sporządzony w punkcie potwierdzającym przez osobę upoważnioną do potwierdzenia profilu zaufanego.. Nazwa użytkownika lub adres e-mail Nie pamiętam nazwy użytkownika.. Każdy obywatel może posiadać tylko jeden profil zaufany ePUAP.UWAGA!. W celu uwierzytelnienia profilu zgłoś się w ciągu 14 dni do wybranego punktu potwierdzającego profile zaufane ePUAP z dowodem osobistym lub paszportem.. Unieważnienie profilu zaufanego: 1) osoba posiadająca profil zaufany ePUAP zgłasza się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnia wniosek o .Punkt potwierdzający, o którym mowa w art. 20c potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP ust.. 5. Osoba upoważniona do potwierdzania profilu zaufanego dokonuje potwierdzenia, podpisując profil zaufany osoby wnioskującej:Wejdź na stronę usługi: Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).. Po założeniu profilu zaufanego poprzez konto bankowe, aby zalogować się .1 Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany..

Schemat procesu potwierdzania Profilu Zaufanego 10.

4. Osoba upoważniona do potwierdzenia profilu zaufanego, po pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby wnioskują-cej, potwierdza profil zaufany oraz odnotowuje na wydruku wniosku dokonanie potwierdzenia.. 4 Unieważnianie Profilu Zaufanego 13Profil Zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania swojej tożsamości w systemach elektronicznych administracji publicznej oraz umożliwia złożenie elektronicznego podpisu zaufanego.. Zaloguj się na swoje konto.. 1, sporządzony w punkcie potwierdzającym przez osobę upoważnioną do potwierdze-nia profilu zaufanego.. 4. Osoba upoważniona do potwierdzenia profilu zaufanego, po pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej, potwierdza profil zaufany oraz odnotowuje na wydruku wniosku dokonanie potwierdzenia.Obecnie za pomocą rachunku bankowego możemy szybko i bez zbędnych formalności założyć Profil Zaufany.. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności .Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu, jeśli posiadamy: · konto w systemie banku lub innego przedsiębiorcy, który ma zgodę na potwierdzanie profilu zaufanego (ich listę znajdziesz na stronie profilu zaufanego), · kwalifikowany podpis elektroniczny, · nowy dowód osobisty z warstwą elektroniczną oraz czytnik umożliwiający podłączenie go .Osoba wnioskująca potwierdza wolę posiadania profilu zaufanego, opatrując podpisem własnoręcznym wydruk wniosku, o którym mowa w § 3 ust..

System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego.

5.Punktami Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP dostępna jest na stronie Okres ważności profilu zaufanego użytkownika jest ograniczony i wynosi 3 lata.. uzyskania Profilu Zaufanego znajduje się poniżej: Jak założyć konto i uzsykać Profil Zaufany (1.4 MB) Chodzi o to, że twoje dane w banku są wiarygodne (zostały uwierzytelnione podczas zakładania konta).. Mogą to być osoby, które nie zostały skazane wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadają ważne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, potwierdzą zapoznanie się z .Klauzula informacyjna dot.. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w .wniosku, o którym mowa w § 3 ust.. Katarzyna Wiśnioch tel.. W trakcie korzystania z Profilu Zaufanego na komputerze użytkownika przechowywane są informacje (tzw. „ciasteczka", ang. „ cookies "), które pozwalają na dostosowanie świadczonych usług elektronicznych do indywidualnych potrzeb użytkowników.. Polacy mieszkający na stałe w Wielkiej Brytanii lub Irlandii również mogą wyrobić sobie Profil Zaufany, dzięki któremu otrzymają dostęp do serwisów administracji publicznej.Po prawidłowym potwierdzeniu Profilu Zaufanego konto jest aktywne i może być wykorzystywane przez użytkownika do prawidłowego logowania i pracy w systemie SL2014..

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych 7.

Po zalogowaniu system przeniesie cię z powrotem na platformę ePUAP.. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji Menu osoby potwierdzającej Uprawnienia osób potwierdzających i administratorów punktów potwierdzających Uprawnienia osoby .Profil Zaufany.. To numer, który system wysłał ci automatycznie zaraz po złożeniu wniosku.4.. Każdy użytkownik ma możliwość przedłużenia ważności swojego profilu zaufanego o kolejny okres.Profil zaufany można również w całości założyć bez wychodzenia z domu - w tym celu potwierdzenie wniosku należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej, w bankach które oferują usługę zakładania profilu zaufanego.Prezydent Miasta Opola wyznacza osoby uprawnione do potwierdzania profilu zaufanego spośród pracowników Urzędu.. Osoba upoważniona do potwierdzania profilu zaufanego, po pozytywnej weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej, potwierdza profil zaufany oraz odnotowuje na wydruku wniosku dokonanie potwierdzenia.. W naszym artykule została wyjaśniona istota Profilu Zaufanego oraz opisane do czego przydaje się jego posiadanie: Sprawdź zalety posiadania Profilu Zaufanego!.

3.1 Schemat procesu przedłużania ważności profilu zaufanego 12.

3 pkt 2-5 ustawy, w przypadku gdy nie posiada instrukcji określającej zasady i tryb postępowania z dokumentacją wydanej na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164), zapewnia wdrożenie instrukcji określającej zasady i tryb .Osoba wnioskująca potwierdza wolę posiadania profilu zaufanego, opatrując podpisem własnoręcznym wydruk wniosku, o którym mowa w § 3 ust.. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookie mogą być określone przez użytkownika w ustawieniach przeglądarki .Osoby upoważnione do reprezentacji, mając dostęp do modułu ePłatnik w PUE, szybciej mogły złożyć wnioski o zwolnienie z płacenia składek.. Szczegółowa instrukcja dot.. Jedynym ze sposobów uzyskania Profilu Zaufanego jest zarejestrowanie konta w serwisie Profil Zaufany przez .Konto bankowe wykorzystuje się do szybkiego i bezpiecznego zakładania i potwierdzania profilu zaufanego.. Załóż profil zaufany z Envelo.. Zgodnie § 4.. Podstawy prawne przetwarzania danych: art. 6 ust.. link otworzy się w nowym oknie.W systemie ePUAP wypełnij i złóż wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.. Przedstawi ci się i - w celu weryfikacji - poda numer twojego wniosku o tymczasowy Profil Zaufany.. Wpisz dane pełnomocnika.Przedłużanie ważności profilu zaufanego: 1) można dokonać samodzielnie poprzez podpisanie go potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 2) na zasadach opisanych w pkt 2.. 3, który uzyskał zgodę ministra właściwego ds. informatyzacji, dokonujący potwierdzeń profilu zaufanego pełni rolę zaufanej strony trzeciej; 13. rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 .wykorzystania profilu zaufanego do potwierdzania tożsamości w usługach online lub składania podpisu zaufanego.. 2 Spis treści 1.. Zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail.. Ważne!. 117 Osoba sprawująca nadzór merytoryczny nad Punktem Potwierdzania: Anna Obidzińska-Wójcik - Sekretarz Powiatu Wyposażenie Punktu Potwierdzania profil zaufanego ePUAP, przeszkolenie pracowników oraz przygotowanie materiałów .4 12. punkt potwierdzający konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, albo inny podmiot określony w art. 20c ust.. Pozwala na elektroniczne podpisywanie i składanie wybranych wniosków, podań, deklaracji drogą elektroniczną bez wizyty w urzędzie lub na poczcie.Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można potwierdzać swoją tożsamość w internecie i które pozwala załatwiać sprawy urzędowe online, bez wychodzenia z domu.. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z Ustawą z dnia 17 lutego 2001.5.. Kliknij Załatw sprawę.. Dlatego nie musisz już potwierdzać ich osobiście w urzędzie.Profil zaufany ePUAP - to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę fizyczną będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez upoważniony organ podmiotu publicznego;.. Czytaj również: Ponad 3000 firm przystąpiło do programu Polski Bon Turystyczny>> Profil Zaufany dlaczego warto go miećOsoby upoważnione do potwierdzania profilu zaufanego: 1.. Instrukcja administratora podmiotu potwierdzającego profil zaufany 9..Komentarze

Brak komentarzy.