Formularz rejestrowy bdo dział xii
Dane podmiotu .. Za brak złożenia wniosku o wpis do rejestru Bazy Danych Odpadowych przedsiębiorcom grożą zarówno sankcje administracyjne jak i finansowe.Jeżeli podmiot nie złoży wniosku w terminie, to .W ww.. Sprawozdania za 2019 r. wynikające z ustawy o odpadach tj.: - w zakresie opakowań, - w zakresie opon i olejów, - w zakresie baterii i akumulatorów,24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do rejestru Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).. W tym celu należy wypełnić formularz aktualizacyjny umieszczony poniżej w plikach do pobrania (Dział I i Dział XII) wraz z oświadczeniem i przedłożenie marszałkowi .Podmioty zobowiązane do sporządzenia i złożenia sprawozdania za 2019 r. w zakresie wprowadzanych produktów, opakowań, wytwarzanych i gospodarowanych odpadów, robią to w terminie do: 11 września: w przypadku podmiotów, o których mowa w art.. Dział XI Dział XII TAK NIE Dział XIII TAK NIE 3.. Po kolejnych 5 dużych aktualizacjach i pełnym udostępnieniu modułu .Jesteś przedsiębiorcą i wprowadzasz na rynek produkty lub produkty w opakowaniach?. "Baza BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego objętych opłatą recyklingową i gospodarujących odpadami.. W związku z tym jeżeli prowadzimy także warsztat musimy zaktualizować swój wpis..

Jeżeli posiadasz numer rejestrowy BDO .

Od 2020 roku rejestr BDO jest obowiązkowym narzędziem gospodarki odpadowej przedsiębiorstw.. Dane osoby wypełniającej formularz Imię JAN Nazwisko KOWALSKI Telefon5) 0055545 E-mail5) [email protected] Data Podpis6) osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu- nie musisz mieć wpisu do rejestru BDO w dziale VII (transportujący odpady) - patrz art. 51 ust.. W związku z powyższym .FORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY .. Dane osoby wypełniającej formularz Imię Nazwisko Telefon5) E-mail5) Data Podpis6) i pieczątka5) osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotuMariusz (26), w zależności od ilości rodzajów (kodów) wytwarzanych odpadów w dziale XII rejestru BDO trzeba dodać odpowiednią ilość wierszy.. Opłata rejestrowaFORMULARZ REJESTROWY ORAZ FORMULARZ AKTUALIZACYJNY .. Jeżeli podmiot wypełniający wniosek rejestrowy .1 października 2020 (aktualizacja) Rejestr BDO - Baza danych odpadowych 2020.. 1 przywołanej ustawy (tj. nie dotyczy wytwórcy odpadów).. Brak złożenia wniosku o wpis do rejestru BDO w terminie.. Biuletyn Informacji Publicznej.. Prezes ORA w Krakowie dr Barbara Jękot.. Pkt 2 nie dotyczy, zgodnie z objaśnieniem.. Opłata rejestrowa BDO.. W świetle treści przywołanego przepisu wszystkie podmioty, które nie uiściły opłaty rejestrowej mają obowiązek uiścić opłatę roczną..

Odbiorca usługiformularz rejestrowy oraz formularz aktualizacyjnY.

Dane osoby wypełniającej formularz Imię Nazwisko Telefon5) E-mail5) Data Podpis6) osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu Objaśnienia: 1)Wypełnić jedynie w zakresie prowadzonej działalności podlegającej wpisowi do .Dotyczy to przedsiębiorców, którzy w indywidualnych kontach BDO nie mają wypełnionego Działu XII.. Na obecnym formularzu rejestrowym nie ma informacji o rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.. 14 września 2020 (aktualizacja) Na podstawie artykułu 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 i z 2017 r. poz. 2422) odpowiedni marszałkowie województw prowadzą rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami(BDO).. Jeżeli tak, to na pewno chodzi o sprawozdanie wytwórców odpadów.. A może wytwarzasz odpady lub nimi gospodarujesz?.

W formularzu trzeba wypełnić Dział I 3 pierwsze strony oraz Dział XII.

Opłata roczna BDO .. WNIOSEK X .. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok 1.. 1 pkt 5 lit. e UO2.BDO - Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.. W okresie od 29 czerwca 2020 do 31 października 2020 należy złożyć w BDO nowe sprawozdanie odpadowe.. Przedstawiam wzór wypełnienia FORMULARZA REJESTROWEGO ORAZ AKTUALIZACYJNEGO.. Wpisu do rejestru BDO na wniosek(od stycznia 2020 rejestracja tylko online).Wypełnij online druk BDO-12.1 Dział XII tabela 1 Druk - BDO-12.1 - 30 dni za darmo - sprawdź!Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie.. Zgodnie z art. 57 ust.4 ustawy o odpadach opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym była uiszczona opłata rejestrowa.. You need to enable JavaScript to run this app.Dzień dobry, w tym wypadku chodzi o sprawozdanie wytwórców odpadów.. 73,.Dział II Działalność wynikająca z ustawy z dnia í í maja ì ì ír.. To sprawozdanie jest już dostępne w systemie BDO, a termin na jego złożenie jest do 31 października 2020 r.zaświadczenie z indywidualnym numerem rejestrowym.. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że obowiązek zgłoszenia wpisu do rejestru BDO wskazany jest do dnia 31 grudnia 2019 roku..

- powinni złożyć wniosek aktualizacyjny w zakresie tego działu.

Dział XII Wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na .. 2 pkt 4 UO2, - musisz mieć wpis do rejestru BDO w dziale XII (wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów) - patrz art. 50 ust.. Opłata rejestrowa i opłata roczna dotyczy jedynie podmiotów wymienionych w art. 57 ust.. Dział I.. Proszę zweryfikować swój wpis do BDO, ale podejrzewam, że jest Pani w dziale XII.. Dane osoby wypełniającej formularz Imię Nazwisko Telefon5) E-mail5) Data Podpis6) i pieczątka5) osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotuBDO, czyli „Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami" jest stale rozbudowywana.. Od 2 stycznia 2020 r. wnioski do BDO: - rejestrowe, - aktualizacyjne, - wykreślające.. formularzu należy wypełnić dział I pkt 1, 3 (zaznaczyć „TAK" przy dziele XII), 4 oraz dział XII.. o obowiązkach przedsiębiorców z zakresie gospodarowania niektórymi odpadami .. Dane podmiotu.. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Nowy wzór formularza rejestrowego ma być dostępny dopiero po 1 stycznia 2020 roku.. Dane przedsiębiorcy Sprawdź, czy nie musisz mieć wpisu w Rejestrze BDO i dowiedz się jak go uzyskać.Wypełnij online druk BDO-1 Dział I - formularz rejestrowy i aktualizacyjny Druk - BDO-1 - 30 dni za darmo - sprawdź!formularzu dostępnym na stronie internetowej w formie edytowalnego dokumentu ~doc .. Dział XII TAKFormularz Rejestrowy/Aktualizacyjny Oświadczenie, które należy złożyć wraz z Formularzem Datę zawarcia umowy z Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. należy spisać z samej umowy, zaś termin jej obowiązywania ujęty jest w § 8 ust.You need to enable JavaScript to run this app.. Utworzono: 24 July 2018.. Ponieważ dotychczas nie udostępniono Działu XII na formularzach, na osobnej kartce należyFORMULARZ REJESTROWY ORAZ AKTUALIZACYJY - ODPADY.. O WPIS DO REJESTRU ( AKTUALIZACYJNY1), 2) ADRESAT MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA3) PODLASKIEGO.. Ewidencja, sprawozdania, rejestracja.. Dział XI Dział XII x TAK NIE Dział XIII TAK x NIE 3.. Otrzymasz również login i hasło do systemu.. FORMULARZ REJESTROWY ORAZ AKTUALIZACYJNY .. Mamy też niestety dodatkowe obowiązki sprawozdawcze.zwolnione z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt