Zasady czytania pisma świętego
Fragment Pisma Świętego na Wigilię brzmi następująco:Mamy bardzo dobrą wiadomość, kilka dni temu, nasz lektor zakończył nagrywanie Starego Testamentu, a co za tym idzie, mamy już nagrane całe Pismo Święte.. Bóg delikatnie posługuje się i działa przez ludzi, którzy tego chcą, a więc we wspólnocie mogę się o nim dowiedzieć dużo więcej niż w pojedynkę.Każdy kolejny etap ukazany przez biblijne zasady czytania Pisma Świętego, czy lectio divina, jest również przyjmowaniem przez wiarę łaski Bożej aż do jej zaowocowania w twoich myślach, słowach .Podziel się na: Facebook Twitter Email Kopiuj link Jak zacząć przygodę z Pismem Świętym?. Warto w tym czasie podkreślić słowa i fragmenty, które szczególnie nas poruszają.Biblia ma w chrześcijaństwie znaczenie zupełnie wyjątkowe.. Co do Mszy świętej zaś nakazał dobitniej: «Aby obficiej zastawić dla wiernych stół słowa Bożego, należy szerzej otworzyć skarbiec biblijny, tak aby w ustalo-nym przeciągu lat odczytać ważniejszą część Pisma świętego»2.Nie ma w niej pośpiechu, istotne jest zasmakowanie Słowa.. Ma bowiem wiele zalet: obejmuje całą Biblię, cechują go przejrzysty i czytelny układ oraz możliwość .otwÓrz ksiĘgĘ i rozdziaŁ .. )PODSTAWOWE ZASADY, O KTÓRYCH NALEŻY PAMIĘTAĆ: - Pismo Święte jest księgą, w której spisane jest Słowo Boże (pisali ją ludzi natchnieni Duchem Świętym) dlatego należy podchodzić do niej z szacunkiem, - Czytając Biblię bądź jak uczeń, który chce ją poznać i uczyć się z niej, w przeciwnym razie gdy będziesz szukał w niej poparcia dla swoich teorii, nie dojdziesz do poznania prawdy i jej właściwego zrozumienia jej słów, - Dobrze zrobisz gdy przed czytaniem Biblii .Liturgia słowa (łac. Liturgia verbi) - druga część mszy świętej, która następuje po obrzędach wstępnych, a przed liturgią eucharystyczną..

Oto zasady.

W pierwszym etapie wybieramy mały fragment Pisma i czytamy.. Tylko wtedy czytanie Pisma świętego okazuje się owocne, jeśli po zrozumieniu Słowa Bożego nastąpią czyny, wg słów św.Zawsze ilekroć otworzysz Biblię, rozpocznij modlitwę - to druga ważna zasada czytania Pisma Świętego.. Jej kontynuacją będzie sama medytacja nad Słowem Bożym.. Wiemy z Ewangelii, że również Pan Jezus czytał Pismo Święte w synagodze.Czytanie Pisma świętego stanowi dla chrześcijanina zasadniczy sposób szukania i spotykania Boga.. Dlatego do Jego czytania należy odpowiednio się przygotować (duchowo), nastawiając umysł, serce i ducha w kierunku Boga.. Czytam w obecności Autora, bo Pismo Święte to księgi, a jak czyta się je w obecności Autora, prosząc Jego o wyjaśnienie to te Pisma zamienia się w Słowo Boże skierowane do mnie.. Ludzie uczyli się wiary, patrząc na przedstawienia artystyczne (biblia pauperum) i przekaz kaznodziejski.. Jest to święta księga, dzięki której rozwija się nasza wiara i przekaz o tym, jak mamy żyć i postępować jako chrześcijanie.. Odpowiedź: Osoby, które rozpoczynają czytanie Biblii powinny mieć świadomość, że nie jest to zwykła książka, jaką można przeczytać od początku do końca..

Krótko wspomnę o sposobach czytania Pisma Świętego.

Oni mogą nas zawstydzić.. Ta zasada przyjmuje naturalne, proste znaczenie tekstu lub danego fragmentu za jego znaczenie zasadnicze.. Jeśli zastanawiasz .Czytania na każdy dzień w aplikacji Kiosk Google Play - aplikacja dostępna na smartfonach i tabletach z systemem Android oraz iOS (iPhone, iPad).. Bez względu na różnorodność ksiąg i treści, Pismo Święte musi być interpretowane w pewnej ciągłości i jedności.Transcript Zasady czytania Biblii BIBLIA Hermeneutyka Hermeneutyka podająca zasady interpretacji tekstów literackich i źródeł historycznych.. Przeciwnie: Biblię należy raczej czytać od końca, tzn. zaczynając od Nowego Testamentu.. Może on współczuć tym, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabości.Czytanie Pisma świętego w takim otoczeniu nie tylko pomaga wiernym na głębsze zrozumienie Słowa Bożego, lecz także jest dla nich zachętą do dobrych uczynków.. Prawdy w Biblii nie zostały podane w formie definicji lecz w różnych formach literackich, powstałych w różnych czasach, środowiskach i kulturach.. Całe Pismo święte jest natchnione w tym samym stopniu.. Pismo święte bowiem jest nie tylko zapisem wydarzeń i przekazem ponadczasowej myśli, lecz nade wszystko słowem Boga skierowanym do niego.Pytanie: Od której księgi należy rozpocząć czytanie Biblii?.

Jednakże w czasach średniowiecza znajomość czytania i pisania była minimalna.

Przeciwnie: Biblię należy raczej czytać od końca, tzn. zaczynając od Nowego Testamentu.. Przede wszystkim dobrze jest dołączyć do kręgu biblijnego, który istnieje w wielu parafiach czy do wspólnoty czytającej metodą tzw. Lectio divina.. Powinnością chrześcijanina jest codzienne czytanie Pisma Świętego, ale Ewangelia na Wigilię, która jest czytana w setkach domów 24 grudnia to konkretny fragment: Łk 2, 1-14.. I tak, w pierwszej kolejności należy zwracać uwagę na treściową jedność całego Pisma Świętego.. Fragment Pisma Świętego na Wigilię.. Przed .Czytanie z Listu do Hebrajczyków Każdy arcykapłan, spomiędzy ludzi brany, dla ludzi jest ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy.. PIERWSZA RADA.. Kolejność przy tym nie jest obojętna.#4.. Podejście dosłowne musimy oczywiście oddzielić od podejścia „literalnego", w myśl którego musimy interpretować Pismo bez uznania m.in. metafor i innych form literackich.Rozważanie i rozmowa chrześcijan - wspólne czytanie Pisma Świętego przez ludzi ochrzczonych ma moc, ponieważ chrześcijanie są w szczególny sposób „dopadnięci" przez Ducha Świętego, który działa w Kościele.. Ewentualnie jeżeli chcemy samodzielnie zacząć czytać Pismo Święte, zastanówmy się najpierw, w jakim okresie życia jesteśmy.Jak mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, Pismo Święte zostało spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, należy je interpretować mając na uwadze trzy kryteria, odpowiadające temuż właśnie Duchowi..

Plan czytania - Zawsze jest dobry czas, by podjąć się przeczytania Pisma Świętego w całości.

Wybierając fragment Pisma Świętego spotkanie ze Słowem dzielimy na cztery etapy: czytanie, medytację, modlitwę i kontemplację.. Owocna lektura Pisma Świętego.. Najważniejszymi elementami liturgii słowa są czytania Pisma świętego oraz Credo.Czytania mogą być zakończone homilią lub kazaniem.Liturgię słowa kończy modlitwa powszechna (tzw.Jak czytać Pismo Święte?. Właściwie jest to biblioteka, kolekcja książek spisanych przez różnych autorów, w wielu językach, przez około 1500 lat.. Plan, który przedstawiony jest w niniejszej książeczce, z pewnością będzie niezastąpionym przewodnikiem, jeśli się na to zdecydujesz.. Wierny Arab czyta cały Koran w ciągu czterech do pięciu tygodni.Biblia, Pismo Święte (z greckiego βιβλίον, biblion „zwój papirusu, księga", l.m.. Teraz czeka nas jeszcze sporo pracy z przygotowaniem brakujących ksiąg do publikacji.Sposoby czytania Pisma Świętego.. Czytanie systematyczne, codzienne albo w pewnych okresach czasu, na wzór czytania przez Arabów Koranu.. Kolejność przy tym nie jest obojętna.1) Pismo musi być interpretowane dosłownie.. (Pierwotnie natchniony jest tekst oryginalny, przekłady są o tyle natchnione, o ile oddają sens oryginału.. Wiem, że ta zasada będzie trudna do pojęcia dla ludzi, którzy osobistej, bliskiej i intymnej relacji ze Słowem (czyli Panem Jezusem) nie znają ale .urozmaicone i lepiej dobrane czytania Pisma świętego»1.. Torę, czyli księgi prawa mógł w synagodze czytać dorosły Izraelita po ukończeniu 13 roku życia.. PIERWSZA RADA.. κοινὴ)), uznawanych przez żydów i chrześcijan za natchnione przez Boga.Biblia i poszczególne jej części posiadają odmienne znaczenie religijne .Chciałbym przypomnieć, że Pismo Święte jest Księgą Duchową, której poprawnego zrozumienia udziela Duch Święty (Jej autor).. Nie rozpoczynaj czytania Biblii tak, jak się zaczyna czytać inne książki - od jej początku.. ZASADA # 2 NALEŻY CZYTAĆ TO, CO JEST NAPISANE To wydaje się bardzo proste.Zwyczaj czytania tekstów Pisma Świętego podczas liturgii został przez chrześcijaństwo przejęty z tradycji synagogalnej..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt