W sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów
Uchylony akt prawny: Dz.U.. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 12 grudnia 2014 r. Ustala się wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 250 ust.. zm.2)) zarzą-dza się, co następuje: § 1.. O nas 2 .Wzory karty ewidencji odpadów, karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz karty przekazania odpadu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 opublikowano w Dzienniku Ustaw 30 kwietnia 2019 Przeczytaj cały tekst Źródło : Dziennik Ustaw .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów..

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238 oraz z .w Dziennikach Ustaw z 29.04. i 30.04.2019 r. opublikowane zostały teksty rozporządzeń Ministra Środowiska, które wchodzą w życie z dniem 1.05.2019: - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadówJest to rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn.. 1 Ustawy o odpadach zostało wydane rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973), zawierające nowe wzory karty przekazania odpadów (KPO) oraz karty ewidencji odpadów (KEO).. Zmianom podlegają następujące wzory : 1) wzór karty przekazania odpadów; 2) wzór karty ewidencji odpadów; 3) wzór karty ewidencji odpadów niebezpiecznych; 4) wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych;Uproszczona ewidencja odpadówNOWE WZORY DOKUMENTÓW STOSOWANYCH NA POTRZEBY EWIDENCJI Z dniem 31 grudnia 2014 r. ważność straci obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 i 730) zarządza się, co następuje: § 1.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o .W Dz.U.. Służy ona do rejestrowania ilości oraz parametrów komunalnych osadów ściekowych.. 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, stanowiące realizację upoważnienia zawartego w art. 68 ust.. 2019, poz. 819 Dz.U.. POBIERZ .. POBIERZ .. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 .Wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r.. (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213) .. Dotychczasowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów zostało uchylone.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.. Nr 249, poz. 1673).- na podstawie art. 68 ust.. W niektórych przypadkach ewidencja może zostać uproszczona i ograniczona jedynie do kart przekazania odpadów.Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów: Uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014"Ewidencja odpadówMinisterstwo Środowiska przypomina - od 1 stycznia 2015 r. obowiązują nowe wzory dokumentów dotyczących ewidencji odpadów..

2010 nr 249 poz. 1673).w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 68 ust.

DECYZJA O ZEZWOLENIU NA TRANSPORT ODPADÓW dla VINCOMED Jacek Komorowski.. Zobacz jak wypełnić krok po kroku aktualny wzór karty ewidencji odpadówWymogi dotyczące dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO zostały określone w art. 67 ustawy o odpadach..

2019, poz. 819 Załącznik 1 Karta przekazania ...w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 68 ust.

Ustala się wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:Projekt z dnia 19.04.2019 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadóww sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi.. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn.. Ustala się wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust.. Rozporządzenie określa wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, czyli wzór karty:Wzór karty ewidencji odpadów został określony w nowym Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.. POBIERZ .. Ustala ono ich nowe wzory.. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.. Formularze dostępne do pobrania w interaktywnym formacie MS Word.. zm.2)) zarządza się, co następuje: §1..Komentarze

Brak komentarzy.