W sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy
- Ordynacja podatkowa (Dz.U.z2005r.. z 2012 r., poz. 250) Dodano: 7 marca 2012 Dz.U.12.250Rozporządzenie zawiera 3 załączniki, w których znajdują się wykazy: ustaw, rozporządzeń i aktów stanowionych przez organy Unii Europejskiej stanowiących podstawę rozstrzygnięcia spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony.. Zgodnie z rozporządzeniem metryka sprawy, wraz z dokumentami, do których odsyła ma stanowić obowiązkową .Metryka sprawy - bzdurna nowość !. czy dlaJak wynika z wzoru będącego załącznikiem do rozporządzenia ministra finansów z 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (DzU z 2012 r., poz. 246), metryka powinna .Przy określaniu wzoru i sposobu prowadzenia metryki Minister uwzględnia jej treść i formę, a także obowiązek bieżącej aktualizacji.. 1.Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 249 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej .Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz.U.. Tekst pierwotny.. 2.Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy; Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z 4 lipca 2014 r., nr NK-N.4131.64.5.2014.SSIW Dzienniku Ustaw z dnia 7 marca 2012, poz. 250 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy..

Drugim ...Rozporządzenie w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy § 1 § 2.

2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).Metryka sprawy administracyjnej.. zarządzam, co następuje § 1.. Nr 48 poz. 250 Weszło w życie: 7 marca 2012r.Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r. poz. 246).. W wykazach znajduje się 128 ustaw, 27 rozporządzeń oraz 4 akty organów UE.Jeszcze rano cisza, ale 7 marca 2012 r. tuż przed godz. 16 w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. poz. 250).Niebawem powinien zadziałać też link do ISAP, więc go od razu podaję.Tam, gdzie zamierza się drukować metryki wg kpa, można skorzystać z gotowych .Obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony w sprawie: 1) zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, 2) umorzenia w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej w przypadkach, o których mowa w art. 67d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy Dziennik Ustaw z 2002-03-30 poz. 308 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z .Stosownie do wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia ministra finansów z 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (DzU z 2012 r., poz. 246) metryka powinna .3 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r., poz. 250) 4 rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obo-wsprawie wzoru isposobu prowadzenia metryki sprawy Na podstawie art. 171a § 4 ustawy zdnia 29 sierpnia 1997r..

Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Wzór i sposób prowadzenia metryki sprawy.

rok 2012, nr 0, poz. 246 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawyw sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z dnia 7 marca 2012 r.) Na podstawie art. 171a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn.. - Akty Prawne.. Załącznik - Metryka sprawy (wzór) Rozporządzenie w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony § 1 § 2w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. poz. 250).. zm. 2)) zarządza się, co następuje: § 1.. Co więcej, istotne jest aby na podstawie treści metryki możliwe było ustalenie treści czynności w postępowaniu podatkowym podejmowanych w sprawie przez poszczególne osoby.w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej na 2012 rok.. zm.2) ) zarządza się, co następuje: § 1.. 1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust.. R oz porz ądzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki s prawy jest realizacją delegacji ustawowej zawartej w art. 66a § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: kpa), który .Pierwszym jest rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy wydane na podstawie art. 66a § 4 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U..

w sprawie prowadzenia metryk spraw w postępowaniach administracyjnych i podatkowych.

potem Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie rodzaju spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony (Dz. U. poz. 269).pytanie za 100 pkt.. W aktach sprawy w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu podatkowym prowadzi się metrykę sprawy, z zastrzeżeniem § 4.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy.. ?Metryki spraw w szkole - napisał w Dokumenty kadrowe: Prosze was, a szczególnie osoby pracujące w szkole- sekretarzy, referentów itp. o taką informację, czy prowadzicie metryki spraw w prowadzonych przez was sprawach.. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania .w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy Na podstawie art. 66a § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy Dz. U. z 7 marca 2012r.. Jak wyjaśnia Tymoteusz Mądry, associate SMM Legal, metrykę sprawy można zdefiniować jako swoisty spis czynności podejmowanych w sprawie oraz dokumentów znajdujących się w aktach sprawy.W doktrynie podnosi się, że rolą metryki nie jest zastąpienie dokumentów akt sprawy, a stworzenie uporządkowanego spisu, który stanowi odesłanie do konkretnych .Dziennik Ustaw - Dz.U..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy.

- napisał w Rachunkowość budżetowa: Witam.Takie nowości - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 6 marca 2012 r.w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia metryki sprawy.Czy w zakladzie budżetowym nalezy to prowadzić?.Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt