Deklaracja właściwości użytkowych telefonika
Ponadto podstawą badań nie może .Deklaracja właściwości użytkowych to dokument zawierający najważniejsze informacje na temat wyrobu budowlanego oraz jego właściwości, przy czym ich zakres precyzuje Rozporządzenie 574/2014.. : +48 32 730 47 99 fax: +48 32 730 46 77. email: [email protected] chwilę obecną jedyny dobry wzór Deklaracji Właściwości Użytkowych znajduje się w rozporządzeniu 574/2014 i zawiera: tytuł: DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH, numer dokumentu, niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu, zamierzone zastosowanie, dane producenta producent, upoważniony przedstawiciel,Szanowni Państwo, informujemy, iż obecnie trwa aktualizacja Deklaracji Właściwości Użytkowych dla naszych materiałów.. Warto zapoznać się z nim przed wystawieniem deklaracji dla wyrobu.. Znajdziesz tutaj wszystkie niezbędne do realizacji Twojej budowy aprobaty techniczne, broszury, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, a także katalogi techniczne Promat.Deklaracja właściwości użytkowych jest dostarczana w języku lub językach wymaganych przez państwo członkowskie, w którym wyrób jest udostępniany.. Analogiczne informacje znajdziemy w krajowej deklaracji właściwości użytkowych wydawanej dla wyrobów oznaczanych znakiem budowlanym.DEKLARACJA WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH nr DWU/PV 02/2020 2627 1..

Punkt 1 - Numer deklaracji właściwości użytkowych określa producent.

Deklaracja Właściwości Użytkowych (z ang. DoP: Declaration of Performance) jest dokumentem wydawanym dla wyrobów objętych zharmonizowaną normą europejską lub zgodnych z wydaną dla nich Europejską Oceną Techniczną.. Każdy wyrób budowlany objęty europejską normą zharmonizowaną, lub dla którego wydano europejską ocenę techniczną, wymaga niniejszej deklaracji i musi być oznaczony znakiem CE.Deklarację Właściwości Użytkowych (DWU) podpisuje osoba z Zarządu firmy lub formalnie powołana.. Należy wspomnieć przy tym, że osoba ta powinna być świadoma deklarowanych właściwości użytkowych oraz odpowiedzialności jaka na niej ciąży w związku z podpisaniem niniejszego dokumentu.Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP BXF / CPR-20-13-004 / DE, EN 04.06.2013 Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP BXF / CPR-20-13-004 / HU, EN 04.06.2013 Deklaracja Właściwości Użytkowych: Integral IP BXF / CPR-20-13-004 / HR, ENDEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 1.. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Izolacja cieplna w budownictwie, do zastosowań przenoszących .Deklaracja właściwości użytkowych - proces wystawiania.. Należy w tym momencie również wspomnieć o istotnej sprawie.Deklaracja właściwości użytkowych to jeden z najważniejszych dokumentów związanych z wprowadzeniem wyrobów budowlanych do obrotu..

Deklaracja właściwości użytkowych - płyta warstwowa MW-D-W-ST DEFENDER (74.92 KB) Pobierz plik.

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust.. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Z-158.10-212, II 43-1.158.10-48/18, D90-02 R 2.. Oznakowanie CE Oznakowanie CE wskazuje, że wyrób jest zgodny z deklarowanymi .Deklaracja właściwości użytkowych - załącznik 1 płyta warstwowa PIR PU-R (586.09 KB) Pobierz plik.. FERRUM S.A. ul. Porcelanowa 11 40-246 Katowice, Polska.. Z tego powodu produkt może być przebadany jedynie w oparciu o wytyczne ujęte w danej normie.. Oprócz tego deklaracja właściwości użytkowych zwraca uwagę na kwestię "chemii" w wyrobach budowlanych, co było pomijane wcześniej.Baza KDWU - Krajowych deklaracji właściwości użytkowych firmy KACZMAREK.. Kopia takiej deklaracji ma być przekazywana razem z wyrobem w formie elektronicznej lub papierowej (na żądanie).Deklaracja Właściwości Użytkowych (z ang. DoP: Declaration of Performance) jest dokumentem wydawanym dla wyrobów objętych zharmonizowaną normą europejską lub zgodnych z wydaną dla nich Europejską Oceną Techniczną..

Zakres informacji zawartych w deklaracji właściwości użytkowych jest szerszy niż w deklaracji zgodności.

W imieniu producenta podpisał(-a): Jakub Siemiński (imię i nazwisko) Myślenice, 3.04.2017 .Pozostałe właściwości użytkowe Deklarowane właściwości użytkowe przez 5 minut, Uprob=4000 V AC, f=50 Hz pH > 4,3 G < 10 S/mm Transmitancja nie mniejsza niż 70% wiązka nie rozprzestrzenia płomienia PH90, brak zwarć FE180, brak zwarć E30-E90, brak zwarć albo przerw brak zwarć wg Aprobaty Technicznej AT-0603-0496/2016 Uwagi: PN-HD 605 S2Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.. - DWU, poza niepowtarzalnym numerem dokumentu, powinna zawierać kod identyfikacji produktu oraz jego zamierzone zastosowanie, dane producenta .właściwości użytkowe co najmniej jednej z zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego odpowiednich dla deklarowanego zamierzonego zastosowania lub zastosowań.. k. ul. Wielki Las 19 84-242 Luzino [email protected] (58) 738 66 60 NIP 588-20-15-4651 PL DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DWU nr Hilti HAC 1343-CPR-M500-18/ Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Szyny kotwiące Hilti (HAC) ze śrubami (HBC) 2..

Numer ten powinien umożliwić jednoznaczne zidentyfikowanie ...Deklaracja właściwości użytkowych nr 14-DoP-2020 1.

Określenie właściwości użytkowych wyrobu, jego możliwe zastosowanie i metodologię badań (na podstawie europejskiej normy zharmonizowanej).. W związku z tym, jeżeli nie możecie Państwo odnaleźć danego dokumentu na naszej stronie internetowej, prosimy o bezpośredni kontakt: [email protected]ĘD Sp.. EPS Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu Płyty styropianowe AQUA EPS P200 200 EPS-EN 13163-T1-L3-W2-S b 2-P5-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,90)1-DLT(2)5-WL(T)1-WD(V)3 2.. Deklaracja właściwości użytkowych wydawana jest dla wszystkich produktów, które przeszły badania na zgodność z normą lub posiadają krajową albo europejską ocenę techniczną.Krajowa deklaracja właściwości użytkowych - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym B Dz.U.16.1966, które zastąpiło Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania .KONTAKT.. Wejdź by pobrać najnowsze dokumenty dotyczące normy według jakich produkowane są.Dokumenty do pobrania.. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.Sposób wypełniania deklaracji właściwości użytkowych.. Deklaracja .Deklaracja właściwości użytkowych jest kluczową częścią rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych - dostarcza informacji o wydajności produktu..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt