Zlecenie badania mikrobiologicznego
Badania kału: badanie ogólne, pasożyty, krew utajona - metodą immunochemiczną.. Wszyscy zleceniodawcy zlecają wykonanie badań przez laboratorium zgodnie z tą procedurą.. Pocztowa 5 tel/fax (083)352 74 16 - 17 e-mail:[email protected] A.. Krok 4 / Prześlij na właściwy adres e-mail:Zlecenia na wykonanie badań .. ZHW Bydgoszcz - Pracownia Chemicznego Badania Pasz NOWE, OBOWIĄZUJĄCE OD 03.08.2020 r. ZHW Bydgoszcz - Pracownia Mikrobiologicznego Badania Pasz.ZHW Bydgoszcz NOWA WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 04.01.2021 r. ZHW Bydgoszcz - Pracownia Chemicznego Badania Pasz .. Badania mikrobiologiczne obejmują: Intertek Polska Sp.. ZHW OT Toruń NOWA WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 04.01.2021 r. ZHW OT Toruń - Pracownia Badania Środków Spożywczych NOWA WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 04.01.2021 r. ZHW OT Włocławek NOWA WERSJA OBOWIĄZUJĄCA OD 04.01.2021 r.Zlecenie do badań - serologia Pobierz Żywność i pasze Umowa zlecenie na wykonywanie badań-Pracownia Badania Srodków Spożywczych Pasz oraz Diagnostyki Molekularnej PobierzJeśli w wyniku udzielonej porady lekarskiej zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych, lekarz wskazuje pacjentowi laboratorium, w którym wykonane zostaną na jego zlecenie badania diagnostyczne i mikrobiologiczne.. Badania układu krzepnięcia: wskaźnik protrombinowy (INR), czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), fibrynogen..

Krok 2 / Pobierz właściwe zlecenie badań laboratoryjnych:.

Wypełnia osoba badana / zleceniodawca 1.Żywność badania mikrobiologiczne - zlecenie badania urzędowego - POBIERZ aktualizacja druku 2020-01-20 WODA - w przypadku badań monitoringowych do zlecenia należy dołączyć poniższy dokument: Druk związany z podstawami prawnymi przekazywania prób do badań urzędowych, monitoringowych POBIERZ aktualizacja druku 2020-02-03Jesteś tutaj: Strona główna-> Zlecenie badań laboratoryjnych w JARS S.A. Badania układu krzepnięcia: wskaźnik protrombinowy (INR), czas kaolinowo-kefalinowy (APTT), fibrynogen.. W ramach laboratorium funkcjonuje Pracownia Analiz Mikrobiologicznych, w której wykonywane są różnego rodzaju badania laboratoryjne żywności, w tym badania mikrobiologiczne:Badania mikrobiologiczne kosmetyków - czystość mikrobiologiczna - Uczestnicy poznają główne zasady utrzymania higieny w trakcie procesu wytwarzania kosmetyków, a także zapoznają się z przyczynami zakażeń mikrobiologicznych w produktach kosmetycznych oraz jak im zapobiegać.Dział Laboratoryjny WSSE w Warszawie - Oddział Laboratoryjny Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku wykonuje badania: mikrobiologiczne żywności i kosmetyków; fizykochemiczne żywności; Badania wykonywane są przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zapewnienia jakości i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana .Badania mikrobiologiczne kosmetyków - badania czystości i testy konserwacji Czym charakteryzują się badania mikrobiologiczne kosmetyków Czystość mikrobiologiczna produktów kosmetycznych jest kluczowym elementem ich bezpieczeństwa..

4.2 Szczegółowy opis działania przy pobieraniu materiałów do badań mikrobiologicznych 4.2.1 MOCZZlecenie badania laboratoryjnego.

Zostałem/-am zapoznany z warunkami świadczenia usługi oraz aktualnym wykazem metod badań w Laboratorium Mikrobiologii PSSE wZLECENIE NA BADANIE MIKROBIOLOGICZNE PRÓBEK ŻYWNOŚCI ZLECENIODAWCA/KLIENT (wypełnia Zleceniodawca) Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu Adres NIP REGON Telefon E-mail INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTARCZONEJ PRÓBKI/EK (wypełnia Zleceniodawca) Data pobrania próbek Cel badania Kontrola wewnętrzna do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie .ZLECENIE NA BADANIE MIKROBIOLOGICZNE W KIERUNKU SALMONELLA I SHIGELLA NR… Pieczęć instytucji zlecającej badanie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ODDZIAŁ LABORATORYJNY 21-300 Radzyń Podlaski ul. 1.2.Nowoczesne laboratorium mikrobiologiczne przeprowadza badania kosmetyków, opakowań, wody, powietrza, itp. Zajmujemy się stałym monitorowaniem czynników.1.. Wykonuje się je w celu stwierdzenia, jaki patogen spowodował w organizmie daną infekcję, a ponadto w przypadku bakterii .Wzory zleceń: Zlecenie badań / pomiarów na stanowiskach pracy.. Krok 1 / Pobierz Instrukcję wykonania badań laboratoryjnych w JARS S.A. .. Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych oraz Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r.•Pacjent ma prawo, zlecić badania bez ujawniania danych osobowych, w takim przypadku zamiast nazwiska należy wpisać na skierowaniu „NN" oraz hasło podane przez pacjenta, za pomocą którego laboratorium wyda wynik..

Laboratorium opracowuje, wdraża i stosuje procedurę zlecania badania laboratoryjnego oraz udostępnia ją zleceniodawcom, którzy potwierdzają zapoznanie się z tą procedurą.

Wyrażam zgodę na wykonanie badanie proponowanymi metodami stosowanymi w Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Busku-Zdroju.. Zlecenie badania: próbki kału, wymaz z odbytu w kierunku nosicielstwa salmonella, Shigella: plik do pobrania (PDF) Zlecenie badania ogólne: plik do pobrania (PDF) Zlecenie badania: Sporal A, Sporal S, wskaźnik ampułkowy - procesu sterylizacji: plik do pobrania (PDF) Zlecenie badania: Serologia: plik do pobrania (PDF)np. zleceniem na badanie, skierowaniem lekarskim, które powinno być czytelnie i kompletnie wypełnione.. • PSSE przetwarza dane zwykłe oraz dane medyczne (wyniki badań).. Krok 3 / Wypełnij zlecenie badań laboratoryjnych.. Badania mikrobiologiczne: posiew moczu z antybiogramem, posiew wymazu z gardła z antybiogramem, posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.ZLECENIE NA BADANIE MIKROBIOLOGICZNE Nazwisko i imię pacjenta Data urodzenia ID K M Pesel Płeć Rodzaj materiału Data pobrania Godzina pobrania Czytelny podpis osoby pobierającej Rodzaj badania (proszę zaznaczyć X ) posiew tlenowy które badanie (proszę wpisać) które badanieZLECENIE NA BADANIE MIKROBIOLOGICZNE KAŁU Nazwisko i imię pacjenta Data urodzenia Nr historii choroby lub ID K M Pesel Płeć Rodzaj materiału Data pobrania Godzina pobrania Czytelny podpis osoby pobierającej Rodzaj badania (proszę zaznaczyć X ) Salmonella/Shigella Clostridium difficile które badanie (proszę wpisać)Laboratorium specjalizuje się głównie w diagnostyce mikrobiologicznej chorób płuc i gruźlicy..

Zlecenie na wykonanie badań wody; Kąpieliska: zlecenie formularz pobrania próbek Zlecenie na wykonanie badań żywności oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnościąilościowe oznaczanie amylazy.

ZHW Bydgoszcz - Pracownia Mikrobiologicznego Badania Pasz.. Badania wykonywane są przy użyciu podłóż mikrobiologicznych i odczynników posiadających certyfikaty jakości.. z o.o. Laboratorium Badawcze posiada wdrożony System Zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.. Badania mikrobiologiczne: posiew moczu z antybiogramem, posiew wymazu z gardła z antybiogramem, posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt